Friday, February 9, 2018

ШИНЭ САНАА НЬ СЭТГЭЛЧИЛЭН БҮТЭХ БОЛТУГАЙ

БҮТЭЭН СОЁРХ.
ТА БҮХЭНДЭЭ, БИЧИН ЖИЛДЭЭ АЗ ЖАРГАЛ, АМЖИЛТ БҮТЭЭЛЭЭР ДҮҮРЭН БАЙХЫН ӨЛЗИЙТЭЙ ЕРӨӨЛИЙГ ЧИН СЭТГЭЛЭЭСЭЭ ӨРГӨН ДЭВШҮҮЛЬЕ.

Saturday, September 17, 2016

Газрын түүхий тосны үнэ. Техникийн шинжилгээний INO,COM-ын мэдээнээс

Нэр томъёог зөв оновчтой болгоход надад туслаарай.
"Нэг баррель газрын түүхий тосны үнийн тоон цуваа".
"Тэгш өнцөгт координатын хавтгай дээр сэргээн байгуулсан/огтолцсон цэгүүдийн геометрийн байрлал". Техник шинжилгээний мэдээнээс (Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель):
-оОо-
www.ino,com/ "CRUDE OIL
Nov 2016 (E) Future. (NYMEX:CL.X16.E)" мэдээнээс үзвэл, 2016.09.16ы 16:54:20 цагт нэг баррель газрын түүхий тосны үнэ 43.81 америк доллар болсон ажээ. Ажиглалтын хугацаанд өмнөхөөс ялимгүй өсч, буурч хэлбэлзэж байв. Сүүлийн 6 сарын хугацаанд энэ үнэ буюу цэг ($43.81) нь:
-10, 5
өдрийн нүүдлийн (moving) дунджийн тухайн цэгээс  ойролцоогоор хоёр доллараар доогуур байв.
-50, 100, 200 өдрийн нүүдлийн (moving) дунджийн тухайн цэгээс доогуур байжээ.
-оОо-
2016.07.27.
"Дээрээс доошоо" эгшиний анхны, удаах дээд цэг /үнэ/.
"Анхны эсэргүүцэл (First resistance)-ийн дээд цэг нь 20 өдрийн нүүдлийн дунджаар 46.76 болов. Удаах эсэргүүцэл (Second resistance)-ийн дээд төвшин нь 50.00 цэгт хүрсэн" гэжээ.
"Доороос дээшээ" дэмжих эгшиний анхны доод цэг, удаах доод цэг /үнэ/.
"Анхны дэмжлэг (First support)-ийн доод төвшин нь 42.36 цэгтэй огтолцсон"
"Удаах дэмжлэг (Second support) нь нэгээс зургаадугаар сарын хооронд тооцоолсон 62%-ийн харьцуулалтын доод төвшиний 40.46 цэгтэй огтолцсон" гэжээ.
[Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель]. Эх сурвалж: From: INO.com Analysis and Commentary <evening@ino.com>. Mailed-by: clubmail.ino.com, Jul 27, 2016 at 6:18 AM. Prepared for Chuluunbat on Tuesday, July 26, 2016
-оОо-

Wednesday, August 31, 2016

Хувьцааны үнэ: "Сүү" ХК

Монголын Хөрөнгийн биржийн мэдээнээс үзвэл:
"2016.08.31-ний арилжааны өдөр хаалтын үнэ нь 132.27 төгрөгт хүрч өмнөхөөс 3.49 төгрөгөөр буурчээ.  Зах зээлийн үнэлгээ: 45,500,881,469.7"
"Авах дээд үнэ:130 төгрөг x 2692 ширхэг"
"Зарах доод үнэ: 137.5 төгрөг x 5000 ширхэг" гэжээ.
-оОо-

Monday, August 29, 2016

"ТАЛХ ЧИХЭР" ХК: Хувьцааны үнэ, хандлага

“Талх чихэр” хувьцаат компанийн хувьцааны үнийн чиг хандлага
Эх үүсвэр: www.mse.mn 
 2016.08.29-ний өдөр “Талх чихэр” ХК-ийн 6 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, нэгж хувьцааны хаалтын үнэ 19800 төгрөгтэй тэнцэж, өмнөх арилжааны өдрийнхөөс 1.54%-иар буюу 300 төгрөгөөр нэмэгджээ.
-оОо-

Saturday, August 27, 2016

"АПУ" ХК-ийн нэгж хувьцааны үнэ

Монголын Хөрөнгийн биржийн мэдээний сангаас үзэхэд:
"АПУ" ХК-йн  нийт болон гаргасан хувьцааны тоо ширхэг: 742877000.
2016.08.25-ны өдрийн байдлаар
-"АПУ" ХК-йн зах зээлийн үнэлгээ:
303,836,693,000.
-Авах дээд үнэ: 406 төгрөг x 112 ширхэг
Зарах доод үнэ: 413 төгрөг x 7320 ширхэг" гэжээ.
Оо-


Wednesday, July 20, 2016

ХОРШОО НЭЭХ ТУХАЙ (ОӨ 11 он)

Олноо өргөгдсөний 11 дүгээр онд Хоршоо нээж байгуулах тухай ухуулах бичгийг гаргаж байжээ. Ш.ЧОЙМАА багш кирилл үсгээр бичиж хөрвүүлсэн хуулбарыг нь (Read more дээр дарж) үзнэ үү

Friday, July 15, 2016

Чацарганын суулгац, сонгино ургасаар байна.

Чацарганын суулгац, сонгино ургасаар байна.


Хоёр жил, хоёр сарын дараа буюу 2016.07.15-ны байдлаар, Чацарганын анхны жимс гарчээ. 

2016.07.15-нд  цооргоно нь 80-аас 90 см гаруй урт ургажээ.

Wednesday, June 22, 2016

"А" зэрэглэлийн цэвэр зэсийн үнэ

Лондонгийн металын бирж (LME)-ийн  мэдээнээс үзвэл:
Нэг тонн цэвэр зэс (LME Copper cathode Grade A Cu 99.99%)-ийн өдрийн дундаж зарах үнэ нь 2016.06.21ий өдөр 4587.0 америк доллар,  2016.02.02ы өдөр $4605.50, 2015.07.09-нд $5576.0, 2015.05.15-нд $6356.00, 2015.05.05-нд $6410.00, 2015.03.30-ны өдөр $6110.0, 2015.03.17-нд $5765.0, 2015.01.29-нд $5390.5, 2015.01.08-ны өдөр $6250.50, 2014.11.19-нд $6715.0, 2014.10.30-нд $6785,  2014.09.26-нд $6771, 2014.07.24-нд $7151, 2014.07.17-нд $7030.5, 2014.07.04-ний өдөр $7159.0, 2014.06.11-нд $6689.5, 2014.06.03-нд $6930, 2014.05.28-нд $7035, 2014.05.01-нд 6670.5; 2014.03.26-нд 6555.0; 2014.03.24-нд  6510.0 2014.03.19-нд 6446.02014.03.18-нд 6471.5 америк доллар болж, хэлбэлзэж байв.

Friday, June 17, 2016

“Mongolian Mining Co. (975)”-ийн хувьцааны үнэ

"Mongolian Mining Corporation "(975)”-ийн хувьцааны үнэ, чиг хандлага

 2016.06.22-ны өдрийн 16:02 цагийн мэдээгээр, нэгж хувьцааных нь дээд үнэ 0.086, доод үнэ 0.082 гонконг доллартай тэнцсэн ажээ.

Wednesday, May 25, 2016

РЕГРЕССИЙН ТЭГШИТГЭЛИЙН КОЭФФИЦИЕНТИЙГ ТООЦООЛОХ АРГААС

Номзүйн тодорхойлолт: А. Чулуунбат, 2010 он, "Эдийн засгийн судалгаанд олон хүчин зүйлийн регрессийн тэгшитгэлийн коэффициентийг тооцоолж хэрэглэх нь", "Эдийн засаг" сэтгүүлийн 2010, №4/032/, 16-18 хуудас.

Оюутан, сурагч нар аа,
То
оцоолон бодож сурахад нь дусал нэмэр болтугай.
              КОФФИЦИЕНТИЙГ ТООЦООЛОХ АРГААС.
Эрдэмтэн багш, судлаач, статистикч нарынхаа холбогдох зарим бүтээлийг болон статистикийн тоо баримтыг ашиглан, олон хүчин зүйлийн регрессийн шулуун шугман тэгшитгэлийн коэффициентүүдийг компьютерээр хэрхэн тооцоолох аргаас танилцуулъя.
Загварчлал, тэмдэглээ:
Түүвэр судалгааны хүрээнд хэрэглэгдэх олон хүчин зүйлсийн шугаман регрессийн загвар нь   Y'i ̂=b0+ b1*X1+ b2*X2+.+bk*Xk+ei болно. Үүнд:

+- ei=(Yi -Y'i)

Yi - тухайн хамааран /дагалдан/ хувьсах хэмжигдэхүүний (5) өгөгдсөн (7) утга буюу динамик эгнээний өгөгдсөн төвшин (6),

Y'i ̂ -тухайн хамааран /дагалдан/ хувьсах хэмжигдэхүүний (5) тэгшитгэсэн (7) утга, буюу динамик эгнээний тэгшитгэсэн төвшний утга холбогдол (6), dependent variable (3),

X1, ....Хkүл хамааран /удирдан/ хувьсах хэмжигдэхүүний (5) өгөгдсөн утга, independent variable (3)

b0, ...bk  тооцоолж олох ёстой коэффициент /параметр/, b0 -intercept, bk –slope.
Шугман тэгшитгэлийн коэффициент (параметрүүд)-ийг тооцоолох аргаас: 

Жишээ нь: Доор дурьдсан эрдэс бүтээгдэхүүн тус бүрийн экспорт (Xij) ба түүний хэмжих нэгж нь дараах хувилбартай байна гэе. Үүнд: 
- үнийн дүн (Xij)-г [сая америк доллар]-аар, биет хэмжээ (Xij)-г [мянган тонн]-оор;
- тухайн онд нийт экспортын үнийн дүнд бүтээгдэхүүн бүрийн экспортын эзлэх хувийн жин (Xij)-г [%]-иар;
 ei2=(Yi - Y'i)2=  minimum буюу хамгийн бага байх ёстой бөгөөд стандарт шалгуураар үнэлэгдэнэ.
“Excel 2007” дээр хийх үйлдлийн дараалал нь:
-“Data Analysis” дахь “Analysis Tools”-ээс “Regression”-ийг сонгож “OK” дарна.
- “Хүснэгт 1”-ээс Yi-ийн өгөгдсөн утгуудыг “Input Y range”-ийн харилцах цонх (dialog box) дотор, дараа нь Хij-ийн өгөгдсөн утгуудыг “Input X range” цонхонд тус тус оруулаад “OK” дарна.

Ийнхүү b0, b1, b2, b3, b4, b5 гэсэн коэффициентүүдийг олно (Хүснэгт-2). Үүнийг дээрх томъёонд орлуулан бичвэл: Y'i = 66.75310174+0.510555353*Xi1+0.55542523*Xi2+14.58328947*Xi3 +26.08914115*Xi4+1.044166517*Xi5 болно. Үүнд:

Y'i ̂ - i оны нийт эккспортын буюу хамааран хувьсагчийн тэгшитгэсэн утга [сая $],
Хj1  - Боловсруулаагүй ба хагас боловсруулсан Алтны экспортын i оны гүйцэтгэл [сая $],

Хj2 - Зэсийн баяжмалын экспортын  i оны гүйцэтгэл [сая $],

Хj3 - Жоншны хүдэр, баяжмалын экспортын i оны гүйцэтгэл [сая $],

Хj4 - Катодын зэсний экспортын i оны гүйцэтгэл [сая $],

Хj5 - Молибдены баяжмалын экспортын i оны гүйцэтгэл [сая $].
Хүснэгт 1-ээс 2007 оны гүйцэтгэл (Х11=234.9; Х12=811.5; Х13=44.9; Х14=22.1; Х15=75.4)-ийг дээрх тэгшитгэлийн томъёонд орлуулан тооцоолбол:

Y ̂2007=66.75310174+0.510555353*234.9+0.55542523*811.5+14.58328947*44.9 +26.08914115*22.1+1.044166517*75.4=1947.5 сая америк доллар болов.

Ийнхүү тэгшитгэсэн утга (Y ̂2007) нь 2007 оны нийт экспортын эцсийн гүйцэтгэлийн хэмжээ (Y1 өгөгдсөн утгатай)-тэй ойролцоо тэнцүү байна. Энэ бол маш ховор тохиолдол юм.