Wednesday, February 16, 2028

ШИНЭ САНАА НЬ СЭТГЭЛЧИЛЭН БҮТЭХ БОЛТУГАЙ

БҮТЭЭН СОЁРХ.  ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠰᠣᠶᠤᠷᠬ᠎ᠠ
ТА БҮХЭНДЭЭ, АЗ ЖАРГАЛ, АМЖИЛТ БҮТЭЭЛЭЭР ДҮҮРЭН БАЙХЫН ӨЛЗИЙТЭЙ ЕРӨӨЛИЙГ ЧИН СЭТГЭЛЭЭСЭЭ ӨРГӨН ДЭВШҮҮЛЬЕ.


Friday, February 16, 2018

Эх сурвалжийн холбоос:
http://www.ino.com/blog/2018/02/2018-supply-demand-trends-oil-prices/?id=13D424&mktcode=blogclick#.WoY0AueYPTc

EIA’s February Outlook

The EIA released its outlook, revising its U.S. crude production estimates much higher. For the year, it now expects crude production to average 10.59 million barrels per day (mmbd) in 2018, and to exit the year at 11.13 mmbd.

Thursday, December 28, 2017

Тогтвортой хөгжлийн зорилго 8 ба Хөдөлмөр эрхлэлт

Дараах холбоосоор орж үзнэ үү:  ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГО 8 ба ИРЭЭДҮЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭЛГЭРҮҮЛЖ ОЙЛГОХ НЬ
http://www.bbssoft.biz/mail2017/sdg/sdg.pdf

Friday, October 20, 2017

ХОРШОО НЭЭХ ТУХАЙ (ОӨ 11 он)

Олноо өргөгдсөний 11 дүгээр онд Хоршоо нээж байгуулах тухай ухуулах бичгийг гаргаж байжээ. Ш.ЧОЙМАА багш кирилл үсгээр бичиж хөрвүүлсэн хуулбарыг нь (Read more дээр дарж) үзнэ үү

Thursday, September 14, 2017

А.Чулуунбат, Газрын түүхий тосны 2010 оны мэдээнээс түүвэрлэв.

Эдийн засаг сэтгүүлд: 2010 он.  А. Чулуунбат
 ГАЗРЫН ТОСНЫ МЭДЭЭНЭЭС
 Газрын түүхий тосны  дэлхийн эрэлт, нийлүүлэлтийн түүвэр мэдээ
Дэлхийн эрчим хүчний хэрэглээ 2035 онд 739 квадриллион Btu болж, 2007 оныхоос 49%-иар (28 жилийн хугацаанд жил бүр дунджаар 1.4%-иар) нэмэгдэж магадгүй бөгөөд үүний дотор шингэн түлшний хэрэглээ 35-аас 30 хүртэл хувийг нь эзэлж (5) болох юм.
Олон улсын Эрчим хүчний агентлаг Дэлхийн газрын тосны хоногийн эрэлт 2010 онд 86.6 сая баррельд, 2011 онд 87.9 сая баррельд хүрч ч болно гэж тооцоо-таамаг гаргасан билээ. ОПЕК-ийн зарим шинжээчийн тооцоо-таамаглалаар газрын түүхий тосны хоногийн эрэлт 2010 онд 85.51 сая баррель болох аж.
Газрын тосны дэлхийн хоногийн нийлүүлэлт 2010 оны 5 дугаар сард 86.16 сая баррельд болж, өмнөх сарынхаас 0.7%-иар өсөв (Зураг-1).

Tuesday, September 12, 2017

"А" зэрэглэлийн цэвэр зэсийн үнэ

Лондонгийн металын бирж (LME)-ийн мэдээнээс үзвэл:

Нэг тонн цэвэр зэс (LME Copper cathode Grade A Cu 99.99%)-ийн өдрийн дундаж зарах үнэ нь 2017.08.11-нд 6737.00 америк доллартай тэнцсэн ажээ. 2017.05.12-нд $5520.00,
2017.04.11-нд $5746.00, 2017.03.03-нд $5910.00, 2017.02.15-нд $6016.0

Tuesday, June 27, 2017

“Mongolian Mining Co. (975)”-ийн хувьцааны үнэ

"Mongolian Mining Corporation "(975)”-ийн хувьцааны үнэ, чиг хандлага

2017.06.27-ны өдрийн 16:01 цагийн мэдээгээр, нэгж хувьцааных нь дээд, доод үнэ 0.191 ба 0.172 гонконг долларт хүрчээ. Зах зээлийн үнэлгээ (Market сapitalisation) нь 2,078,937,109 гонконг доллар (HKD)-тай тэнцсэн ажээ. Гаргасан хувьцааны тоо (Issued Shares) нь 2017 оны 5-р сарын 31-ний байдлаар 10,291,767,865 ширхэг болж өмнөхөөс нэмэгджээ.

Friday, June 23, 2017

"Махимпэкс" ХК-ийн нэгж хувьцааны үнэ, хандлага

"Махимпэкс" ХК (MXX)-ийн нэгж хувьцааны түүхэн үнэ, арилжигдсан тоо хэмжээ,
чиг хандлага
2017.06.23-ны өдрийн "Махимпекс" ХК-ийн нэгж хувьцааны сүүлийн үнэ 2400 төгрөгтэй тэнцэж, өмнөх арилжааны өдрийнхөөс 100 төгрөгөөр буюу 4.35%-иар нэмэгдсэн. Нийт 99 ширхэг хувьцаа арилжигдсан ажээ. Зах зээлийн үнэлгээ нь: 8,741,658,300.0.

2017.06.20-ны өдрийн үдээс өмнө "Махимпекс" ХК-ийн нэгж хувьцааны сүүлийн үнэ 2400 төгрөгтэй тэнцэж, өмнөх арилжааны өдрийнхөөс 37 төгрөгөөр буюу 1.57%-иар нэмэгдсэн. Нийт 126 ширхэг хувьцаа арилжигдсан ажээ.

Monday, June 12, 2017

МТХЕГазар, МТХУГазар


МТХ-ийн байгууллагуудын удирдах ажилтны зөвлөлгөөнийг жил бүр зохион байгуулдаг. “1979 оны ...зөвлөлгөөний шийдвэрийг хэрэгжүүлэх тухай” УМТХХ-ны даргын 1979.04.09-ний өдрийн 61 дүгээр тушаал гарчээ. 1975, 1976, 1978, 1979, 1981 оны уг зөвлөлгөөнд тус хорооны харьяа аймаг, хот дахь МТХУГ-ын дарга нар оролцож, хамтын дүгнэлт, шийдвэр гаргаж байжээ.

Thursday, May 25, 2017

Петро Матад (Petro Matad Limited)


Эх сурвалж:

http://markets.ft.com/research/Markets/Tearsheets/Summary?s=MATD:LSE.


Сүүлийн 52 долоо хоногийн хугацаанд (52-week pange) ажиглахад "Петро Матад" лимитед компанийн (MATD:LSE) хувьцааны дээд үнэ нь 2014.01.14-нд 11.75, доод үнэ нь 2014.08.07-нд 2.25 пенс болсон аж. 
2014.08.07-нд Petro Matad Ltd (MATD:LSE)-ын нэгж хувьцааны хаалтын үнэ 2.88 пенс болж, өмнөх арилжааны өдрийнхөөс өөрчлөгдөөгүй. Энэ үнэ нь 52 долоо хоногийн дээд үнэтэй харьцуулахад 2.88-11.75=-9.13 пенсээр доогуур байв.
Эх сурвалж (http://markets.ft.com)-аас татан авсан дээрх графикийг үзнэ үү.