Saturday, August 27, 2016

"АПУ" ХК-ийн нэгж хувьцааны үнэ

Монголын Хөрөнгийн биржийн мэдээний сангаас үзэхэд:
"АПУ" ХК-йн  нийт болон гаргасан хувьцааны тоо ширхэг: 742877000.
2016.08.25-ны өдрийн байдлаар
-"АПУ" ХК-йн зах зээлийн үнэлгээ:
303,836,693,000.
-Авах дээд үнэ: 406 төгрөг x 112 ширхэг
Зарах доод үнэ: 413 төгрөг x 7320 ширхэг" гэжээ.
Оо-
Ишлэл: "АПУ ба "СҮҮ" ХК-ИЙН АРИЛЖААГ СЭРГЭЭЛЭЭ. 2016-06-20 02:59:26. Санхүүгийн зохицуулах хорооны Улсын байцаагчийн 2016 оны 6-р сарын 20-ны өдрийн 48, 49 тоот албан шаардлагыг үндэслэн АPU, СҮҮ ХК-ийн арилжааг сэргээлээ" гэжээ. Эх сурвалж: МХБ.
-оОо-
МХБ-ийн  мэдээгээр, 2016.06.20-ны өдөр "АПУ" ХК-ийн 42608 ширхэг хувьцаа арилжигджээ. Нэг ширхэг хувьцааны хаалтын үнэ нь 443.5 төгрөгтэй тэнцэж, өмнөх арилжааны өдрийнхээс 11.73%-иар буюу 47.56 төгрөгөөр нэмэгджээ.
Жич: "(Өнөөдрийн үнэ 443.5 төгрөг Х 10 ширхэг нь = Хуучин үнэ 4435 төгрөг Х 1 ширхэгтэй тэнцүү)" гэсэн үг.

-АВАХ захиалга нь 2380 ширхэг х 420 төгрөг.
-ЗАРАХ захиалга нь 22500 ширхэг х 500 төгрөг.
 -oOo-
МХБ-ийн  мэдээгээр, 2016.05.10-ны өдрийн 10:29 цагийн мэдээгээр "АПУ" ХК-ийн 250 ширхэг хувьцаа арилжигджээ. Нэг ширхэг хувьцааны сүүлийн үнэ нь 3750 төгрөгтэй тэнцэж байв.
-АВАХ захилга нь 555 ширхэг х 3610 төгрөг.
-ЗАРАХ захиалга нь 1618 ширхэг х 3750 төгрөг.

-оОо-
МХБ-ийн  мэдээгээр, 2014.02.02-ны өдрийн арилжаа эхлэхийн өмнө:
-АВАХ захилга нь 110 ширхэг,  4050 төгрөг/ширхэг
-ЗАРАХ захиалга нь 1710 ширхэг, 4100 төг/ш байв. 

2013.12.31-нд "АПУ" ХК-ийн 80 ширхэг хувьцааг арилжсан аж. Нэгж хувьцааны хаалтын үнэ 4069 төгрөг болж, өмнөхөөс 0.76%-иар буюу 31 төгрөгөөр буурсан аж.

-оОо-
Ишлэл: 2013.10.21-нд "АПУ" ХК-ийн нэг бүр нь 3230 төгрөгийн үнэ бүхий 14 сая 710 мянга 9 ширхэг хувьцаа 47 тэрбум 513 сая орчим төгрөгөөр арилжигдлаа” гэж мэдээлэв. ...“АПУ” ХК-ийн хувьцааны 20 хувьтай тэнцэж буй бөгөөд Голомт банк худалдаж авсан байна" гэжээ.  Эх сурвалж: http://www.medee.mn/main.php?eid=38338
2012.12.25. "АПУ" ХК-ийн 40 ширхэг хувьцааг арилжсан аж. Нэгж хувьцааны хаалтын үнэ 3800 төгрөг болж, өмнөхөөс 0.13%-иар буюу 5 төгрөгөөр нэмэгджээ.
-оОо-
2012.12.14-нд "АПУ" ХК-ийн 4606 ширхэг хувьцааг арилжсан аж. Нэгж хувьцааны хаалтын үнэ 3697 төгрөг болж, өмнөхөөс 0.11%-иар буюу 4 төгрөгөөр нэмэгджээ.
-оОо-
2012.12.04-нд "АПУ" ХК-ийн 3038 ширхэг хувьцааг арилжсан аж. Нэгж хувьцааны хаалтын үнэ 3189 төгрөг болж, өмнөхөөс 1.24%-иар өсчээ.

No comments: