Thursday, December 22, 2016

Номын нээлт

"ШУА-ийн Түүх, археологийн хүрээлэнгийн эрдэмтдийн бүтээсэн “Монголын археологийн сонгомол өв” 2 боть номын нээлт 2016.12.22-ны өдөр ШУА-ийн Тэргүүлэгчдийн газарт болно" гэсэн зар мэдээг уншаад очиж сонирхлоо.
Доктор, профессор С.Чулуун, доктор, профессор Д.Цэвээндорж нарын баг эрдэмтдийн бүтээсэн “Монгол археологийн сонгомол өв” 6 боть цуврал бүтээл нь 2016 оны “Шилдэг бүтээл”-ээр шалгарсан бөгөөд тус бүтээлийг эмхэтгэж 2 боть болгон хэвлүүлжээ.
"Танин мэдэхүйн цуврал №11-№22" товхимолыг надад бэлэглэж өгсөнд их баярлалаа.

No comments: