Монгол улсаас экспортод гаргав

БТКУС 0202. Үхрийн мах /хөлдөөсөн/
Бэлтгэн нийлүүлэгч экспортлогч - Монгол улс
Хүлээн авагч импортлогч - ОХУ

-оОо-
 -oOo-

No comments: