Хувьцааны үнэ

Эх сурвалж: http://news.zindaa.mn/o4y Үнэт цаасны арилжаанд хэрхэн оролцох вэ
net.schcd.mn
www.schcd.mn
http://mse.mn/mn/ordered/28 Захиалгатай үнэт цаас
http://mse.mn/mn/content/list/219 Арилжаа зогссон ХК
http://mse.mn/mn/calendar/121 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл /Хурлын зар/
http://mse.mn/mn/meeting_decision/122  Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
https://www.schcd.mn/wp-content/uploads/2016/01/151231-12.pdf Үнэт цаасны (Хувьцааны) төвлөрлийн судалгаанаас үзнэ үү
-oOo-
Ишлэл: 2013.08.28. Үнэт цаасны бүртгэлээс 57 ХК-ийг хасчээ. Дэлгэрэнгүйг дараах эх сурвалжаас үзнэ үү:  http://economy.news.mn/content/154670.shtml 
-oOo-
Үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа. Тайлангийн огноо нь: 2013.11.29. Эх сурвалж: http://www.schcd.mn/wp-content/uploads/2013/12/131129.pdf
-oOo-
Эх сурвалж: Ц. Хангай, Үнэт цаасны индекс, ханшийн өөрчлөлтийн судалгаа http://old.mse.mn/uploads/files/File/content/hugjliin_tuv/RArticles/2008/2.pdf
-оОо-
http://www.bdsec.mn/indexFull.php?date=1999-12-09 
-oOo-
2013.12.03-ны өдөр багцын арилжаа хийжээ: Дархан зочид буудал ХК-ийн нийт 71,093.00 ширхэг хувьцаа арилжигдсан ба нийт 1,800,074,760.0 төгрөгийн гүйлгээ хийгдсэн аж. Эх сурвалж: http://old.mse.mn/trade
-оОо-
“Талх чихэр” хувьцаат компанийн хувьцааны үнийн чиг хандлагыг дараах холбоос дээр дарж үзнэ үү:
-оОо- 
Монголын хөрөнгийн биржийн мэдээнээс “Талх чихэр” ХК-ийн мэдээг түүвэрлэн үзвэл,
2012.08.21-нд “Талх чихэр” ХК-ийн 7 ширхэг хувьцаа арилжигджээ. Нэгж хувьцааны хаалтын үнэ 13000 төгрөгт хүрч, өмнөхөөс өөрчлөгдсөнгүй. Энэ үнийн төвшин нь 26 удаагийн арилжааны экспоненциал дундаж үнийн төвшингөөс (13000-12847.87)=152.13 төгрөгөөр дээгүүр байлаа.
-оОо-
2012.01.02-ноос 2012.08.21-ний өдрүүдийн хооронд нийт 42,999 ширхэг хувьцаа эргэлтэд оржээ. 2012 оны эхнээс одоог хүртэлх хугацаанд хамгийн олон буюу 14891 ширхэг хувьцааны борлуулалтыг 2012.06.12-нд хийжээ.
-oOo-
2012.05.03-нд 138 ширхэг хувьцааны борлуулалт хийсэн аж. Нэг ширхэг хувьцааны хаалтын үнэ 12,155 төгрөг болж, өмнөх арилжааныхаас 5.04%-иар буурчээ. Энэ үнийн төвшин нь 100 удаагийн арилжааны энгийн дундаж үнийн төвшингөөс (12,155-12,682.25)=527.25 төгрөгөөр доогуур байлаа.
2012.03.02-ны өдөр 4332 ширхэг буюу 2012 он гарсаар хамгийн олон хувьцаа арилжигдсан ажээ.
2012.01.26-нд 18 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, хаалтын үнэ нь 11000 төгрөгт хүрч, өмнөх арилжааныхаас өөрчлөгдөөгүй.
-оОо- 
 “Шивээ овоо” ХК-ийн хувьцааны мэдээг дараах холбоосоор орж үзнэ үү: 
http://mse.mn/mn/company/460
-OOO- 
2012.01.02-ноос 2012.05.03-ны өдрийн хооронд 76 удаагийн арилжаагаар нийт 194,944 ширхэг хувьцааг нь борлуулжээ. 2012.05.03-нд "Шивээ овоо" ХК-ийн 101 ширхэг хувьцаа арилжигджээ. Нэгж хувьцааных нь хаалтын үнэ 8000 төгрөгт хүрч, өмнөх арилжааныхаас өөрчлөгдөөгүй. 2012.05.03-ны өдрийн хаалтын үнэ нь сүүлийн 26 арилжааны экспоненциал дунджаас 1433.96 төгрөгөөр доошилжээ. Тухайлбал, 2012.05.03-нд нэгж хувьцааны  сүүлийн 26 удаагийн арилжааны экспоненциал нүүдлийн дундаж үнэ нь 9433.96 төгрөг байв.-оОо-
"Сүү" ХК-ийн хувьцааны түүхэн үнэ, түүний чиг хандлагыг дараах холбоос дээр дарж үзнэ үү: http://mse.mn/mn/company/135 “Монголын Хөрөнгийн Бирж” ТӨХК-ийн "Үнэт цаасны бүртгэлийн журам"-ын 57 дахь заалт, Нийслэлийн өмч хувьчлах комиссын 2007 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн 55 тоот тогтоол,  “Сүү” (MSE:SUU) хувьцаат компанийн 2014 оны 05 дугаар сарын 27-ний өдрийн 1/404 тоот хүсэлтийн дагуу хийсэн бүртгэлийн шалгалтын тайланг үндэслэн “Монголын Хөрөнгийн Бирж” ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Д.Ангарын 2014 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн 94 тоот тушаалаар “Сүү” ХК-ийн төрийн мэдлийн 175,440 ширхэг хувьцааг хувьд шилжүүлэн Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт орууллаа. МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
-oOo-
"Адуунчулуун" ХК-ийн хувьцааны үнэ, чиг хандлагыг дараах холбоос дээр дарж үзнэ үү: http://mse.mn/mn/company/461

-оОо-
"АПУ" ХК-ийн хувьцааны түүхэн үнэ, чиг хандлагыг дараах холбоос дээр дарж үзнэ үү: http://mse.mn/mn/company/90

"Ар баянхангай" ХК-ийн хувьцааны үнэ, чиг хандлагыг дараах холбоос дээр дарж үзнэ үү:  http://mse.mn/mn/company/394
"Махимпекс" ХК-ийн хувьцааны үнэ, чиг хандлагыг дараах холбоос дээр дарж үзнэ үү: http://mse.mn/mn/company/208

"Таван толгой" ХК-ийн хувьцааны үнэ, чиг хандлагыг дараах холбоос дээр дарж үзнэ үү: http://mse.mn/mn/company/458


"Хөх ган" ХК-ийн хувьцааны түүхэн үнэ, чиг хандлагыг дараах холбоос дээр дарж үзнэ үү: 
http://mse.mn/mn/company/532
"Увс чачаргана" ХК-ийн хувьцааны үнэ, чиг хандлагыг дараах холбоос дээр дарж үзнэ үү:  http://mse.mn/mn/company/448
"Могойн гол" ХК-ийн хувьцааны үнэ, чиг хандлагыг дараах холбоос дээр дарж үзнэ үү: http://mse.mn/mn/company/444
"Шарын гол" ХК-ийн хувьцааны үнэ, чиг хандлагыг дараах холбоос дээр дарж үзнэ үү: http://mse.mn/mn/company/309
"Багануур" ХК-ийн хувьцааны үнэ, чиг хандлагыг дараах холбоос дээр дарж үзнэ үү: http://mse.mn/mn/company/396 

"Говь" ХК-ийн хувьцааны үнэ, чиг хандлагыг дараах холбоос дээр дарж үзнэ үү: 
http://mse.mn/mn/company/354
"Улсын их дэлгүүр" ХК-ийн хувьцааны үнэ, хандлагыг дараах холбоос дээр дарж үзнэ үү:  http://mse.mn/mn/company/484
"Женко тур бюро" ХК-ийн хувьцааны үнэ, хандлагыг дараах холбоос дээр дарж үзнэ үү: http://mse.mn/mn/company/521  
 -оОО-
-оОо-
2012.08.21-нд “Талх чихэр” ХК-ийн 7 ширхэг хувьцаа арилжигджээ. Нэгж хувьцааны хаалтын үнэ 13000 төгрөгт хүрч, өмнөхөөс өөрчлөгдсөнгүй. Энэ үнийн төвшин нь 26 удаагийн арилжааны экспоненциал дундаж үнийн төвшингөөс (13000-12847.87)=152.13 төгрөгөөр дээгүүр байлаа.
-оОо-
2012.01.02-ноос 2012.08.21-ний өдрүүдийн хооронд нийт 42,999 ширхэг хувьцаа эргэлтэд оржээ. 2012 оны эхнээс одоог хүртэлх хугацаанд хамгийн олон буюу 14891 ширхэг хувьцааны борлуулалтыг 2012.06.12-нд хийжээ.-оОо-
2008.10.27-ноос 2011.12.30-ны хооронд 430 удаа худалдаа хийж, өссөн дүнгээр 71097 ширхэг хувьцаа арилжигдсан аж. 2011.12.30-ны өдрийн хаалтын үнэ  10500 төрөгт хүрч, 11 ширхэг хувьцааг нь арилжжээ. Жич: “Талх чихэр” ХК 1992.04.16-нд Монголын Хөрөнгийн биржид бүртгүүлжээ. Үсгэн код нь TCK, симбол нь 22 аж. Нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй нийт  1023703 ширхэг хувьцаа гаргажээ. Үүний 21.71% нь жижиг хувьцаа эзэмшигчдийнх аж. 2010.12.31-ний байдлаар тус компанийн цэвэр ашиг 999,679,400.0, нэгж хувьцааны өгөөж (Earnings per Share) нь 976.53, дансны үнэ нь 3091.56 төгрөгт хүрчээ.

-оОо-
Монголын хөрөнгийн биржийн арилжааны мэдээнээс  үзвэл, 
2013.01.31-ний өдөр "Шивээ овоо" ХК-ийн 7 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, нэгж хувьцааных нь хаалтын үнэ 7700 төгрөг болжээ. Дараах зурагийг үзнэ үү: -oOo-
Монголын хөрөнгийн биржийн арилжааны мэдээнээс  үзвэл, 
2012.9.26-ны өдөр "Шивээ овоо" ХК-ийн 30 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, нэгж хувьцааных нь хаалтын үнэ 11000 төгрөг болж, өмнөх өдрийн арилжааныхаас өөрчлөгдөөгүй. Энэ хаалтын үнэ нь 5 өдрийн экспоненциал нүүдлийн дунджаас 448.8 төгрөгөөр их байжээ.
-oOo- 
2012.9.11-ний өдөр "Шивээ овоо" ХК-ийн 53 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, нэгж хувьцааных нь хаалтын үнэ 9175 төгрөг болж, өмнөх өдрийн арилжааныхаас өөрчлөгдөөгүй. Энэ хаалтын үнийн төвшин нь 26 өдрийн экспоненциал нүүдлийн дунджийнхаас 1.83%-иар дээшлэв.
-оОо-
Эх сурвалж: Т.АМУР. 2012-09-05. "Н.Алтанхуягийн мэдэгдэл, “Шинэ шивээ”-гээс орд газраа авч чадах уу". http://www.olloo.mn/modules.php?name=News&file=article&sid=1210270
-оОо- 
Монголын хөрөнгийн биржийн арилжааны мэдээнээс үзвэл, 2012.8.28-ны өдөр "Шивээ овоо" ХК-ийн 128 ширхэг хувьцаа арилжигджээ. Нэгж хувьцааных нь хаалтын үнэ 8350 төгрөг болж, өмнөх арилжааныхаас 660 төгрөгөөр буюу 7.33%-иар буурчээ.
  -оОо-
2012.01.02-ноос 2012.4.26-ны өдрийн хооронд 73 удаагийн арилжаагаар нийт 194,328 ширхэг хувьцааг нь борлуулжээ. 2012.4.26-нд "Шивээ овоо" ХК-ийн 174 ширхэг хувьцаа арилжигджээ. Нэгж хувьцааных нь хаалтын үнэ 7802 төгрөгт хүрч, өмнөх арилжааныхаас өөрчлөгдөөгүй аж. 2012.4.26-ны өдрийн хаалтын үнэ нь сүүлийн 26 арилжааны экспоненциал дунджаас 2013.97 төгрөгөөр доошилжээ. Тухайлбал, 2012.4.26-нд нэгж хувьцааны  сүүлийн 26 удаагийн арилжааны экспоненциал нүүдлийн дундаж үнэ нь 9815.97 төгрөг байв 
                                                 -оОо-
"А" самбарын мэдээг үзвэл, Шинэ оны эхний арилжааны өдөр буюу 2012.01.02-нд "Шивээ овоо" ХК-ийн хувьцааны хаалтын үнэ 15250 төгрөг болсон бөгөөд зөвхөн нэг (1) ширхэгийг арилжсан аж. Худалдагч буюу хувьцаа эзэмшигч нь нийт 20 ширхэг хувьцааг нэгбүрийг нь15700 төгрөгөөр зарах захиалга өгчээ. Гэвч худалдан авагчийн авах үнэ 15000 төгрөг/ширхэг байв. Зарах, авах хувьцааны тоо  тэнцүү, 20 ширхэг байв. 
                                                                                  -оОо-
“Шивээ овоо” ХК-ийн нийт гаргасан хувьцаа харьцангуй цөөн тоотой  (13419101, үүнээс Төрийн  мэдэлд 12077191 ширхэг). 2010.01.04-нээс 2011.12.30-ны хооронд 374 удаагийн арилжааны өссөн дүнгээр 407598 ширхэг хувьцааг нь арилжсан аж. 2011.12.30-нд нэгж хувьцааны хаалтын үнэ 15300 төгрөгт хүрч, 120 ширхэг хувьцаа арилжсан ажээ. Нүүдлийн (moving & roling гулсах) дунджийг 2011.12.30-ны байдлаар тооцоолж үзье: Арилжаа хийсэн сүүлийн 5 өдрийн нүүдлийн экспоненциал дундаж (5EMA) нь 14,661.98 төгрөг/ширхэг, 12 өдрийн нүүдлийн экспоненциал дундаж (12EMA) нь 14,566.98 төгрөг/ширхэг, 12 өдрийн нүүдлийн энгийн дундаж (12SMA) нь 13876.75   төгрөг/ширхэг болов. 
 2011.12.28-ны байдлаар:
#1 low pivot = [Pivot Point – (High – Pivot Point)] = 15,034.0 
Нэг ширхэг хувьцааны хаалтын үнэ өмнөх өдрийнхөөс:
2011.12.08-нд  7.14%-иар буурч 13001 төгрөг болж, 20 ширхэг хувьцаа арилжжээ.
-2011.12.08-нд  6.25%-иар буурч 15000 төгрөг болж, 10 ширхэг хувьцаа арилжжээ.
-2011.12.05-нд   3.02%-иар буурч 16001 төгрөг болж, 1 /нэг/ ширхэг хувьцаа арилжжээ.
-2011.11.24-нд   5.28%-иар буурч 18000 төгрөг болж, 651 ширхэг хувьцаа арилжжээ.  

-2011.10.06-нд   9.65%-иар буурч 18703 төгрөг болж, 10 ширхэг хувьцаа арилжсан аж. -2011.10.05-нд   5.91%-иар буурч 20700 төгрөгт хүрэв.  
2011.09.29-нд 13.71%-иар огцом буурч 22003 төгрөг болж, 54 ширхэг хувьцаа арилжсан аж. Энэ хугацаанд, тухайн хувьцааны үнэ, түүний өсөлт, бууралтын байдлыг ажиглахад дараах дүр зураг харагдаж байна (Зураг-1):

2012.1.23. МХБ дээр "Хөх ган” ХК-ийн үнэт цаасны арилжаа хэвийн явагдаж байна.
2012.1.23-нд 152 ширхэг хувьцаа арилжигджээ. Дээд үнэ нь 185 төгрөг байв.
2012.1.17-нд "Хөх ган” ХК-ийн 2060 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, хаалтын үнэ нь 185 төгрөгт хүрч, өмнөхөөс0.54%-иар өсчээ.
МХБ-ийн мэдээнээс үзвэл, “Хөх ган” ХК-ийн нэгж хувьцааны хаалтын үнэ 2012.01.01-нд  195 төгрөг, харин 52 долоо хоногт 80-аас 296 төгрөгт хүрч байжээ.

“ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН ХУВЬЦААНЫ ТУХАЙ ЗӨВЛӨМЖ