Monday, December 19, 2011

Ээлжит уулзалт

2011.12.14-ний өдрийн 9.30-12.00 цагт: Хүний эрхийн үндэсний комисс, Иргэний нийгмийн байгууллагуудын түншлэл" сэдэвт ээлжит уулзалт боллоо.
Хүний эрхийн үндэсний комиссын дарга Ж.Бямбадорж Уулзалтыг нээж үг хэлэв.  Хүний эрхийн үндэсний комиссоос 2011 онд гүйцэтгэсэн ажил болон 2012 оны үйл ажиллагааны чиглэлийн талаар танилцуулж, уулзалтад оролцогчдын асуултад хариу өгч байлаа.
"Хил хязгааргүй алхам" ТББ-ын тэргүүн Н.Баярсайхан "Уул уурхай дахь хүний эрхийн асуудал, Иргэний нийгмийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа"-ны
талаар мэдээлэл хийлээ.  

 
Уулзалтад МҮЭХорооноос Ш.Буянаа оролцов

No comments: