Thursday, November 21, 2013

Монгол улсаас БНХАУ-ын худалдан авсан Зэсийн баяжмал

Монгол улсаас БНХАУ 2012 оны 10 дугаар сараас 2013 оны 9 дүгээр саруудад импортолсон Зэсийн баяжмалын биет хэмжээ, сар тутмын дундаж үнийн мэдээг 2013.11.19-нд татан авав.

No comments: