Sunday, May 13, 2018

Хувьцааны үнэ: "Сүү" ХК

Монголын Хөрөнгийн биржийн мэдээнээс үзвэл:
 "2018.05.04-ний арилжааны өдөр хаалтын үнэ нь 218.0 төгрөгт хүрч өмнөхөөс 1 төгрөгөөр нэмэгджээ.  Зах зээлийн үнэлгээ: 44,575,520,000.0
-оОо-
"2017.04.07-ны арилжааны өдөр хаалтын үнэ нь 129.58 төгрөгт хүрч өмнөхөөс 2.48 төгрөгөөр буурчээ.  Зах зээлийн үнэлгээ: 74,992,000,000.00
"Авах дээд үнэ:125 төгрөг x 1240 ширхэг"
"Зарах доод үнэ: 133 төгрөг x 946 ширхэг" гэжээ.


-оОо-
"2016.08.31-ний арилжааны өдөр хаалтын үнэ нь 132.27 төгрөгт хүрч өмнөхөөс 3.49 төгрөгөөр буурчээ.  Зах зээлийн үнэлгээ: 45,500,881,469.7"
"Авах дээд үнэ:130 төгрөг x 2692 ширхэг"
"Зарах доод үнэ: 137.5 төгрөг x 5000 ширхэг" гэжээ.

-oOo-
2016.06.22ы өдөр "Сүү" ХК-йн 199083 ширхэг хувьцааг арилжсан аж.
Хаалтын үнэ нь 158
.02 төгрөгтэй тэнцэж, өмнөх арилжааны өдрийнхөөс 2.38%-иар буюу 3 төгрөг 86 мөнгөөр буурчээ.
"Зарах нь 21697 ширхэг Х 156 төгрөг" гэжээ.
Нэг ширхэг хувьцаагаа 1000 ширхэгтэй тэнцүү болгожээ. 

 -oOo-
Ишлэл: "АПУ ба "СҮҮ" ХК-ИЙН АРИЛЖААГ СЭРГЭЭЛЭЭ. 2016-06-20 02:59:26. Санхүүгийн зохицуулах хорооны Улсын байцаагчийн 2016 оны 6-р сарын 20-ны өдрийн 48, 49 тоот албан шаардлагыг үндэслэн АPU, СҮҮ ХК-ийн арилжааг сэргээлээ" гэжээ. Эх сурвалж: МХБ.
 -oOo-
2016.04.07ы өдөр "Сүү" ХК-ийн 10 ширхэг хувьцааг арилжсан аж.
Хаалтын үнэ нь
105,0
00.0 төгрөгтэй тэнцэж,
өмнөх арилжааны өдрийнхөөс 4.55%-иар буюу 5000 төгрөгөөр буурчээ.

2016.04.08-нд Зарах нь "135,000.0 төгрөг Х  10 ширхэг" гэжээ.
Авах нь "105,000 төгрөг Х 1 ширхэг" гэжээ
 


Оо-
 2016.02.16ы өдөр "Сүү" ХК-ийн 153 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, хаалтын үнэ нь 153,800.0 төгрөгтэй тэнцэж, өмнөх арилжааны өдрийнхөөс 0.92%-иар буюу 1400 төгрөгөөр нэмэгдсэн аж. Нэгж хувьцааг 155,000.0 төгрөгөөр зарах нь 10 ширхэг, 127,500.0 төгрөгөөр авах нь 7 ширхэг" гэжээ
-оОо-
2016.02.08ы өдөр "Сүү" ХК-ийн 22 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, нээлт, дээд, доод, хаалтын үнэ нь 150,000.0 төгрөгтэй тэнцэж, өмнөх арилжааны өдрийнхөөс өөрчлөгдөөгүй аж. Нэгж хувьцааг 155,000.0 төгрөгөөр зарах нь 5 ширхэг, 145,000.0 төгрөгөөр авах нь 2 ширхэг" гэжээ

-оОо-
 2016.02.05-ний өдөр "Сүү" ХК-ийн 20 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, хаалтын үнэ нь 150,000.0 төгрөгт хүрч, өмнөх арилжааныхаас 2.53%-иар буюу 3700 төгрөгөөр нэмэгджээ. Зарах захиалга байхгүй. Харин тус бүрийг нь 145,000.0 төгрөгөөр нийт 2 ширхэгийг авах захиалга өгчээ. 
-оОо- 
2016.02.05. “Сүү” ХК нэгж хувьцааныхаа үнийг 1000 дахин багасгах, харин нийт зарласан/гаргасан 344,000  ширхэг хувьцаагаа 1000 дахин нэмэгдүүлээд нийт 344,000,000 ширхэг хувьцаатай болох ажээ
Энэ тухай эх сурвалж “Сүү” ХК-ийн Хэвлэлийн мэдэгдэл"-ээс үзнэ үү: Энд дар!
-oOo-
2016.01.15-ний өдөр "Сүү" ХК-ийн 12 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, хаалтын үнэ нь 105,000.0 төгрөгт хүрч, өмнөх арилжааныхаас 0.19%-иар буюу 200 төгрөгөөр буурчээ.
Зарах захиалгын нэгж үнэ нь 105,000.0 төгрөг,  тоо нь 10 ширхэг ажээ.
-оОо-
2015.01.05-ны өдөр "Сүү" ХК-ийн 1 /нэг/ ширхэг хувьцаа арилжигдаж, хаалтын үнэ нь 102,000.0 төгрөгт хүрч, өмнөх арилжааныхаас 15.0%-иар буюу 18000 төгрөгөөр буурчээ. Зарах захиалгын нэгж үнэ нь 102,000.0 төгрөг, тоо нь 76 ширхэг ажээ.

-оОо-
“Монголын Хөрөнгийн Бирж” ТӨХК-ийн "Үнэт цаасны бүртгэлийн журам"-ын 57 дахь заалт, Нийслэлийн өмч хувьчлах комиссын 2007 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн 55 тоот тогтоол,  “Сүү” (MSE:SUU) хувьцаат компанийн 2014 оны 05 дугаар сарын 27-ний өдрийн 1/404 тоот хүсэлтийн дагуу хийсэн бүртгэлийн шалгалтын тайланг үндэслэн “Монголын Хөрөнгийн Бирж” ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Д.Ангарын 2014 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн 94 тоот тушаалаар “Сүү” ХК-ийн төрийн мэдлийн 175,440 ширхэг хувьцааг хувьд шилжүүлэн Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт орууллаа.
-oOo-
2014.03.14-ний өдөр "Сүү" ХК-ийн 1 /нэг/ ширхэг хувьцаа арилжигдаж, хаалтын үнэ нь 112,000.0 төгрөгт хүрч, өмнөх арилжааны өдрийнхөөс 6.67%-иар буюу 7000 төгрөгөөр нэмэгджээ.
-оОо-

2014.03.06-ны өдөр "Сүү" ХК-ийн 10 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, хаалтын үнэ нь 105,000.0 төгрөгт хүрч, өмнөх арилжааны өдрийнхөөс өөрчлөгдсөнгүй.
-оОо-

2014.02.20-ны өдөр "Сүү" ХК-ийн 1 /нэг/ ширхэг хувьцаа арилжигдаж, хаалтын үнэ нь 105,000.0 төгрөгт хүрч, өмнөх арилжааны өдрийнхөөс өөрчлөгдсөнгүй.
-оОо-
2014.02.17-ны өдөр "Сүү" ХК-ийн 2 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, нэг ширхэгийн хаалтын үнэ өмнөхөөс 7,000.0 төгрөгөөр нэмэгдэж 105,000.0 төгрөгт хүрч түүхэн үнийн дээд төвшиндөө хүрчээ.
 -оОо-
"Сүү" хувьцаат компанийн хувьцааны үнэ өсөх чиг хандлагатай байв. Тухайлбал, 2013.11.19-ний байдлаар 5 өдрийн нүүдлийн (moving) энгийн дундаж цэгүүдийг (үнийг) холбосон муруй шугам нь 9 өдрийн ...шугамыг дороос дээш чиглэлээр огтолжээ. 2013.11.19-нөөс 2014.02.13-ны өдрийн хоорондох 6 удаагийн арилжааны явцад дээшилсээр байлаа.
-оОо-
2014.02.13-ны өдөр "Сүү" ХК-ийн 1 /нэг/ ширхэг хувьцаа арилжигдсан ажээ. Нэг ширхэгийнх нь  хаалтын үнэ 102,000.0 төгрөг болж, өмнөхөөс 14.56%-иар буюу 12,960.0 төгрөгөөр огцом нэмэгдэж, түүхэн үнийн дээд төвшиндөө хүрчээ. "Таван өдрийн нүүдлийн (moving) экспоненциал дундаж цэг (үнэ) нь 2014.02.13-нд 92043.12 болов. Энэ нь 9 өдрийнхөөс 5019.9 нэгжээр (төгрөгөөр) дээгүүр аж. 2011.08.04-ний өдөр нэг ширхэг хувьцааны үнэ нь 96,543.0 төгрөгт хүрч байжээ. Арилжааны банкны хүүгийн хэмжээтэй харьцуулаад үзнэ үү.
-оОо-
МХБ-ийн 2014.02.13-ны өдрийн "А" самбарын мэдээг үзвэл, "Сүү" ХК-ийн нэг ширхэг хувьцааг:
-80,000.0 төгрөгөөр, 10 ширхэгийг авах,  
-102,000.0 төгрөгөөр үнэлж, 19 ширхэгийг зарах захиалгатай байв.
 -оОо-
"Сүү" хувьцаат компанийн хувьцааны үнийн чиг хандлагыг үзнэ үү (Зураг-1):
2013.12.06-нд "Сүү" ХК-ийн 1/нэг/ ширхэг хувьцаа арилжигдсан ажээ. Нэг ширхэгийнх нь хаалтын үнэ 89520 төгрөг болж, өмнөхөөс 4.1%-иар буюу 3520 төгрөгөөр нэмэгджээ. 
Энэ хаалтын үнэ нь арилжааны 5 өдрийн экспоненциал нүүдлийн дунджаас 3441.72 төгрөгөөр дээгүүр байв.
 -оОо-
2012.2.02-нд "Сүү" ХК-ийн 10 ширхэг хувьцаа арилжсан бөгөөд нэг ширхэгийнх нь хаалтын үнэ 70000 төгрөг болж, өмнөхөөс 5.26%-иар буюу 3500 төгрөгөөр нэмэгджээ.
"Сүү" ХК-ийн нийт зарласан ба гаргасан 344000 ширхэг хувьцааны 5%-ийг эзэмшихийн тулд 17200 ширхэг хувьцаа худалдан авахад хангалттай ажээ. Иймд хувьцааны үнийг хөөрөгдөж байна гэх үндэслэл зөв үү?. Одоогийн 1 ширхэгийг нь10 ширхэгтэй тэнцүү болгох уу?.
2012.1.04-нээс 2012.1.11-нд 5 удаагийн арилжаагаар  нийт 153 ширхэг хувьцаа арилжсан аж.
2012.1.11-нд нийт 3 ширхэг хувьцаа арилжсан бөгөөд нэг ширхэгийнх нь хаалтын үнэ 65000 төгрөг байв.
2012.01.09-ний байдлаар 12 удаагийн арилжааны нүүдлийн дундаж хаалтын үнэ 66167.08 төгрөг/ширхэг байв.
-оОо-
2012.01.05-нд 12:20 цагийн байдлаар "Сүү" ХК-ийн 70 ширхэг хувьцаа арилжигдсан аж. Нэгж хувьцааны хаалтын үнэ 65002 төгрөг болж өмнөхөөс 2 төгрөгөөр нэмэгдэв.
Нийт 38 ширхэг хувьцааг нэгбүрийг нь 65000 төгрөгөөр авах эрэлт  байгаа ажээ. Гэвч нийлүүлэлт нь 1 ширхэг байв.  Худалдагч 1 ширхэг хувьцаагаа 66666 төгрөгөөр зарах захиалга өгчээ. Ийнхүү хүссэнээр нь хувьцааг багцлахгүйгээр арилжих нь Та бидэнд их боломж олгож байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл нэгж багцад байх тоо (1 багц =100, эсвэл 500 ширхэг)-г тогтоохгүйгээр нэг, түүнээс дээш тоо ширхэгээр нь зарах, авах нь манайд одоогоор нэлээд тохиромжтой. Гэвч гаднынханд тохиромжгүй байж болох юм.
Олон хүчин зүйлсийг үл харгалзсан математикийн тооцооноос үзвэл үнэ нь өсөх хандлага ажиглагдаж байна. Цаашид  одоогийн 1ширхэгийг нь 10 ширхэгтэй, гэх мэт 100  ширхэгтэй тэнцүү болгох боломжит хувилбар, эсвэл ХХК болгох хувилбар ч гарч магадгүй.
2012.01.04-нд "Сүү" ХК-ийн 2 ширхэг хувьцаа арилжигдсан аж. Хувьцааны хаалтын үнэ нь 65000 төгрөг болж өмнөхөөс өөрчлөгдсөнгүй.
                                                           -оОо-
"Сүү" ХК-ийн нэг ширхэг хувьцааны хаалтын үнэ нь:
2008.11.27-нд   1000 төгрөг,
2011.08.04-нд 96543 төгрөг,
2011.12.28-нд 65000 төгрөгт хүрчээ.
-оОо-
"Сүү" ХК-ийн нийт гаргасан хувьцаа 344000 ширхэг аж.
2009.01.26-ны өдөр нэгбүрийг нь 1321 төгрөгөөр 113730 ширхэг хувьцааг арилжжээ.
Хувьцааы үнэ нь 2012 оны 1-р сараас 65,000.0 төгрөгөөс дээш өсөх болов уу?

No comments: