Sunday, May 20, 2018

Газрын түүхий тосны үнэ. Техник шинжилгээний мэдээллээс


Нэр томъёог зөв оновчтой болгоход надад туслаарай. "Нэг баррель газрын түүхий тосны үнийн тоон цуваа". "Тэгш өнцөгт координатын хавтгай дээр байгуулсан/огтолцсон цэгүүдийн геометрийн байрлал". Техник шинжилгээний мэдээнээс (Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель):
www.ino.com-ын  мэдээгээр, 2018.05.18-ны  14:32:11 цагт нэг баррель (CRUDE OIL Jul 2018 (E) (NYMEX:CL.N18.E) газрын тосны үнэ 71.37 америк долларт хүрчээ. Тухайн хугацаанд өмнөхөөс ялимгүй буураж, өсөж хэлбэлзэж байв.
Энэ үнэ (71.37) нь сүүлийн 6 сарын хугацааны хоорондох: 
50, 100, 200 өдрийн нүүдлийн (moving) дунджийн тухайн цэгээс дээгүүр байв.
-оОо- Жич: 2014.08.01-ний өдрийн гэрээний доод үнэ нь 39.19 америк доллар байв.

-оОо-

 

www.ino.com-ын  мэдээгээр, 2017.02.16-ны  07:05:06 цагт нэг баррель (CRUDE OIL Apr 2017 (E) Future (NYMEX:CL.J17.E) газрын тосны үнэ 53.91 америк доллар болсон ажээ. Тухайн хугацаанд өмнөхөөс ялимгүй өсч, буурч хэлбэлзэж байв.
Энэ үнэ (53.91) нь сүүлийн 6 сарын хугацааны хоорондох: 
100, 200 өдрийн нүүдлийн (moving) дунджийн тухайн цэгээс дээгүүр байв. 
-оОо-

2017.01.10.  
Дээрээс доошоо. "Анхны эсэргүүцэл (First resistance) нь арванхоёрдугаар сарын дээд цэгт огтолцож 55.44 болсон ажээ. Удаах эсэргүүцэл (Second resistance) нь 2012-2016 оны хоорондох уруудсан муруйн цэгүүдийг эргэн харах 38%-ийн төвшин дэх 57.93 цэгт хүрсэн".Доороос дээшлэх. "Анхны дэмжлэг (First support)-ийн доод цэг нь 50.76 болов. "Удаах дэмжлэг (Second support) нь 50 өдрийн нүүдлийн дундаж (50-day moving average)-ийн доод цэгтэй огтолцож 50.20 цэгт хүрэв" гэжээ. [Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель].Эх сурвалж: mailed-by ino.com, From: INO.com Analysis & Commentary, 
<morning@ino.com> Jan 10, 2017 at 8:55 PM.
Prepared for Chuluunbat on Tueday, January 10, 2017.
To: chuluunbat47@gmail.com
-оОо-
2016.01.05.  
Дээрээс доошоо. "Анхны эсэргүүцэл (First resistance) нь 20 өдрийн нүүдлийн дундаж (20-day moving average)-аар 37.59 байв Удаах эсэргүүцэл (Second resistance) нь 40.34 болсон" гэжээ. 
Доороос дээшлэх. "Анхны дэмжлэг (First support)-ийн арванхоёр дугаар сарын доод цэг нь 35.35 байв. "Удаах дэмжлэг (Second support) нь долоо хоногийн доод цэгтэй огтолцож 33.20 болов" гэжээ.
[Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель].

Эх сурвалж: mailed-by ino.com,
From: INO.com Analysis & Commentary ning@ino.com
Prepared for Chuluunbat on Tuesday, January 5, 2016
To: chuluunbat47@gmail.com
-oOo-
 2015.12.23.  
Дээрээс доошоо. "Анхны эсэргүүцэл (First resistance) нь 10 өдрийн нүүдлийн дундаж (10-day moving average)-аар 37.16 байв. Удаах эсэргүүцэл (Second resistance) нь 20 өдрийн нүүдлийн дундаж (20-day moving average)-аар 39.65 болов." гэжээ.
Доороос дээшлэх. "Анхны дэмжлэг (First support)-ийн Даваа гарагийн доод цэг нь 33.98 байв. "Удаах дэмжлэг (Second support) нь долоо хоногийн доод цэгтэй огтолцож  33.20 болов" гэжээ.
[Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель].

Эх сурвалж: mailed-by ino.com,
From: INO.com Analysis & Commentary evening@ino.comDec 22, 2015 at 11:17 PM
Prepared for Chuluunbat on Tuesday, December 22, 2015
To: chuluunbat47@gmail.com

-oOo-
2015.08.28.  
Дээрээс доошоо. "Анхны эсэргүүцэл (First resistance) нь 20 өдрийн нүүдлийн дунджаар 43.05 болов.  Удаах эсэргүүцэл (Second resistance) нь 43.53 байв" гэжээ.
Доороос дээшлэх. "Анхны дэмжлэг (First support)-ийн өнгөрсөн Даваа гарагийн доод цэг нь 37.75 байв. "Удаах дэмжлэг (Second support) нь 2009 оны нэгдүгээр сарын доод цэгтэй огтолцож  33.20 болно" гэжээ.
[Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель].

Эх сурвалж: mailed-by ino.com,
From: IINO.com Morning <morning@ino.com>. Aug 28, 2015 at 8:08 PM
Prepared for Chuluunbat on Friday, August 28, 2015
-oOo-
2015.08.18.  
Дээрээс доошоо. "Анхны эсэргүүцэл (First resistance) нь 10 өдрийн нүүдлийн дунджаар 43.74 болов.  Удаах эсэргүүцэл (Second resistance) нь 20 өдрийн нүүдэл (moving)-ийн дунджаар 45.95 байв" гэжээ.
Доороос дээшлэх. "Анхны дэмжлэг (First support)-ийн өнгөрсөн Баасан гарагийн доод цэг нь 41.35 байв. "Удаах дэмжлэг (Second support)-ийн 40.00 цэгтэй сэтгэлзүйн дэмжлэгийн цэг давхцана" гэжээ.
[Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель].

Эх сурвалж: mailed-by ino.com,
From: IINO.com Evening <evening@ino.com>. Aug 18, 2015 at 11:24 PM
Prepared for Chuluunbat on Monday, August 17, 2015
To: chuluunbat47@gmail.com
 -оОо-
2015.08.13.  
Дээрээс доошоо. "Анхны эсэргүүцэл (First resistance) нь 10 өдрийн нүүдлийн дунджаар 45.16 болов.  Удаах эсэргүүцэл (Second resistance) нь 20 өдрийн нүүдэл (moving)-ийн дунджаар 47.27 байв" гэжээ.
Доороос дээшлэх. "Анхны дэмжлэг (First support)-ийн мягмар гарагийн доод цэг нь 42.69 байв. "Удаах дэмжлэг (Second support) нь долоо хоногийн доод цэгт хүрч 42.03 болсон" гэжээ.
[Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель].

Эх сурвалж: mailed-by ino.com,
From: INO.com Morning <morning@ino.com>. Aug 13, 2015 at 1:52 PM
Prepared for Chuluunbat on Thursday, August 13, 2015
-oOo-
2015.07.10.  
Дээрээс доошоо. "Анхны эсэргүүцэл (First resistance) нь 10 өдрийн нүүдлийн дунджаар 54.92 болов.  Удаах эсэргүүцэл (Second resistance) нь 20 өдрийн нүүдэл (moving)-ийн дунджаар 57.59 байв" гэжээ. 
Доороос дээшлэх. "Анхны дэмжлэг (First support) нь гурваас тавдугаар сарын хоорондох харьцуулалтын 87 хувийн төвшин дэх 50.67 цэгт хүрчээ. "Удаах дэмжлэг (Second support) нь гуравдугаар сарын доод төвшний 48.71 цэгт хүрсэн" гэжээ.
[Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель].

Эх сурвалж: mailed-by ino.com,
From: INO.com Evening <evening@ino.com>. Fri, Jul 10, 2015 at 11:15 PM
Prepared for Chuluunbat on Friday, July 10, 2015
To: chuluunbat47@gmail.com
-oOo-2015.05.12.  
Дээрээс доошоо. "Анхны эсэргүүцэл (First resistance)-ийн өнгөрсөн долоо хоногийн Лхагва гарагийн дээд цэг нь 62.58 болов" гэжээ. Удаах эсэргүүцэл (Second resistance) нь нэгээс гуравдугаар сарын хоорондох харьцуулалтын 38 хувийн төвшин дэх 64.93 цэгт хүрчээ.
Доороос дээшлэх. "Анхны дэмжлэг (First support) нь 20 өдрийн нүүдэл (moving)-ийн дунджаар 58.13 байв. "Удаах дэмжлэг (Second support)-ийн доод цэг нь 55.76 болсон" гэжээ.
[Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель].

Эх сурвалж: mailed-by ino.com,
From: INO.com Evening <evening@ino.com>. May 12, 2015 at 5:14 AM
Prepared for Chuluunbat on Monday, May 11, 2015
To: chuluunbat47@gmail.com

 -оОо-
2015.03.31.  
Дээрээс доошоо. "Анхны эсэргүүцэл (First resistance) нь Мягмар гарагийн дээд цэгт хүрсэнээр 52.48 болов" гэжээ. Удаах эсэргүүцэл (Second resistance)-ийн гуравдугаар сарын дээд цэг нь 54.00 болсон аж. 
Доороос дээшлэх. "Анхны дэмжлэг (First support) нь 10 өдрийн нүүдэл (moving)-ийн дунджаар 47.69 байв. "Удаах дэмжлэг (Second support)-ийн гуравдугаар сарын доод цэг нь 44.03 болсон" гэжээ.
[Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель].

Эх сурвалж: mailed-by ino.com,
From: INO.com Evening <evening@ino.com>. Mar 31, 2015 at 5:30 AM
Prepared for Chuluunbat on Monday, March 30, 2015
To: chuluunbat47@gmail.com
 -оОо-
mailed-by: INO.com 
From: <melissa.p@ino.com
In honor of INO.com's 20th year on the Web, we're taking 20% off of our premium service, MarketClub.
Thousands of stock, ETF, futures and forex traders use MarketClub everyday to...

  • Find winning trades with distinct entry and exit signals.
  • Search for markets on the move.
  • Chat with thousands of other traders and market experts.
  • See the health of their portfolio.
  • And more...
No need to commit to a full MarketClub Membership, you can use our service for 30 days for only $8.95 and if you decide to stay, you will receive 20% off your Membership.If you have any questions, please don't hesitate to call me or another member of our Customer Support Team. Join MarketClub with this 20 Year, 20% Off exclusive rate.
From: <melissa.p@ino.com>
-oOo- 
Нэр томъёог зөв оновчтой болгоход надад туслаарай. "Нэг баррель газрын түүхий тосны үнийн тоон цуваа". "Тэгш өнцөгт координатын хавтгай дээр байгуулсан/огтолцсон цэгүүдийн геометрийн байрлал". Техник шинжилгээний мэдээнээс (Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель):
www.ino.com-ын  мэдээгээр, 2015.03.16-ны  22:28:32 цагт нэг баррель (CRUDE OIL May 2015 (E) Future (NYMEX:CL.K15.E) газрын тосны үнэ 45.99 америк доллар болсон ажээ. Тухайн хугацаанд өмнөхөөс ялимгүй өсч, буурч хэлбэлзэж байв.
Энэ үнэ (45.99) нь сүүлийн 6 сарын хугацааны хоорондох: 
-200, 100 өдрийн нүүдлийн (moving) дунджийн тухайн цэгүүдээс нэлээд доогуур  байв.  
-Түүнчлэн 50, 20, 10, 5 өдрийн нүүдлийн (moving) дунджийн тухайн цэгээс  доошилжээ.
-oOo-
2015.03.16.  
Дээрээс доошоо. "Анхны эсэргүүцэл (First resistance) нь 20 өдрийн нүүдэл (moving)-ийн дунджаар 49.59 болов" гэжээ. Удаах эсэргүүцэл (Second resistance)-ийн хоёрдугаар сарын дээд цэг нь 55.05 болсон аж. 
Доороос дээшлэх. "Анхны дэмжлэг (First support) нь өнөөдөр 42.85 байв.  "Удаах буюу хоёр дахь дэмжлэг (Second support)-ийн долоо хоногийн доод цэг нь 39.44 болсон" гэжээ.
[Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель].

Эх сурвалж: mailed-by ino.com,
From: INO.com Evening <evening@ino.com>. Mar 16, 2015 at 10:22 PM
Prepared for Chuluunbat on Monday, March 16, 2015
To: chuluunbat47@gmail.com 

-оОо- 
Дээрээс доошоо. "Анхны эсэргүүцэл (First resistance) нь өнгөрсөн мягмар гарагийн дээд цэгт хүрч 54.24 болов" гэжээ. Удаах эсэргүүцэл (Second resistance) нь 2014-2015 оны тухайн хугацааны хоорондох харьцуулалтын 25 хувийн төвшиний 57.83 цэгт хүрчээ. 
Доороос дээшлэх. "Анхны дэмжлэг (First support) нь 20 өдрийн нүүдэл (moving)-ийн дунджаар 47.75 байв.  "Удаах буюу хоёр дахь дэмжлэг (Second support)-ийн нэгдүгээр сарын доод цэг нь 43.58 болсон". "Гурав дахь дэмжлэг нь сэтгэлзүйн таамаг дэмжлэг (psychological support)-ийн доод цэгтэй огтлолцвол 40 болж магадгүй" гэжээ.
[Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель].

Эх сурвалж: mailed-by ino.com,
 -oOo-
2014.12.02.  
Дээрээс доошоо. Анхны эсэргүүцэл (First resistance) нь 20 өдрийн нүүдэл (moving)-ийн дунджаар 74.92 байв. Удаах эсэргүүцэл (Second resistance) нь 77.83 болсон гэнэ.
Доороос дээшлэх. Анхны дэмжлэг (First support)-ийн Даваа гарагийн доод цэг нь 63.72 болжээ. "Удаах дэмжлэг (Second support)-ийн сарын доод цэг 58.32 боллоо" гэжээ.
[Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель].

Эх сурвалж: mailed-by ino.com,
From: INO.com Morning<morning@ino.com>. Dec 2, 2014 at 10:50 PM
Prepared for Chuluunbat on Tuesday, December 2, 2014
To: chuluunbat47@gmail.com
-oOо-
2014.09.30.  
Дээрээс доошоо. Анхны эсэргүүцэл (First resistance) нь 95.07 болсон гэнэ. Удаах эсэргүүцэл (Second resistance)-ийн дээд төвшин 95.35 цэгт хүрчээ. 
Доороос дээшлэх. Анхны дэмжлэг (First support)-ийн доод цэг нь 2009-2011 оны хоорондох харьцуулалтын 38%-ийн төвшиний 90.75 цэгт хүрсэн аж.
"Удаах дэмжлэг (Second support)-ийн 85.77 цэгийг 2009-2011 онуудын хоорондох харьцуулалтын 50%-ийн төвшиний хэвтээ шугам дайран өнгөрсөн" гэжээ
[Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель].
Эх сурвалж: mailed-by ino.com,
From: INO.com Morning<morning@ino.com>. Sep 30, 2014 at 9:18. Prepared for Prepared for Chuluunbat on Tuesday, September 30, 2014
To: chuluunbat47@gmail.com
2014.05.12.  
Дээрээс доошоо. Анхны эсэргүүцэл (First resistance) нь 20 өдрийн нүүдлийн дунджийн 101.29 цэгт хүрчээ. 
Удаах (Second) эсргүүцэл нь дөрөвдүгээр сарын дээд төвшиний 104.99 цэгт хүрсэн гэнэ. Гуравдагч эсэргүүцлийн төвшин нь долоо хоногийн эсэргүүцлийн 98.74 цэгтэй давхцаж байжээ. 
Доороос дээшлэх. Анхны дэмжлэг (First support) нь өнгөрсөн дөрөв дэх өдрийн доод төвшний 98.74 цэгт хүрсэн ажээ.
Удаах дэмжлэг (Second support)--ийн хэвтээ шугам нь нэгээс дөрөвдүгээр сарын хоорондох харьцуулалтын 50%-ийн төвшиний 97.54 цэгт хүрсэн гэжээ. [Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель].
Эх сурвалж: mailed-by ino.com,
From: INO.com Morning<morning@ino.com>. May 12, 2014 at 7:55
Prepared for Chuluunbat on Monday, May 12, 2014
To: chuluunbat47@gmail.com
2014.03.25.  
 -оОо-
Дээрээс доошоо. Анхны эсэргүүцэл (First resistance)-ийн дээд төвшин нь 20 өдрийн нүүдлийн дундаж (20-day moving average)-ийн 100.26 цэгт хүрчээ. 
Удаах (Second) эсргүүцлийн дээд төвшин нь 102.32 цэгт хүрсэн гэнэ. 
Доороос дээшлэх. Анхны дэмжлэг (First support)-ийн хэвтээ шугам нь нэгээс гуравдугаар сарын хоорондох харьцуулалтын 62%-ийн төвшиний 96.38 цэгийг тулжээ. 
Удаах дэмжлэг (Second support)-ийн хэвтээ шугам нь нэгээс гуравдугаар сарын хоорондох 75%-ийн харьцуулалтын төвшиний 94.64 цэгийг дээш түлхсэн ажээ. [Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель].
Эх сурвалж: mailed-by ino.com,
From: INO.com Morning<morning@ino.com>.  Mar 25, 2014 at 8:48

-оОо-
2014.03.12-нд Доороос дээшлэх. Анхны дэмжлэг (First support)-ийн хэвтээ шугам нь нэгээс гуравдугаар сарын хоорондох харьцуулалтын 50%-ийн төвшиний 98.39 цэгийг тулжээ. Удаах дэмжлэг (Second support)-ийн хэвтээ шугам нь нэгээс гуравдугаар сарын хоорондох харьцуулалтын 62%-ийн төвшиний 96.76 цэгийг дээш түлхсэн ажээ. [Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель].
-оОо-
www.ino.com-ын  мэдээгээр, 2014.02.21-ний 09:11:01 цагт нэг баррель газрын тосны (CRUDE OIL Apr 2014 (E) Future, (NYMEX:CL.J14.E)  үнэ 102.53 америк доллар болжээ.
Энэ үнэ нь сүүлийн 6 сарын хугацааны хоорондох: 
- 10, 20, 50, 100. 200 өдрийн нүүдлийн (moving) дунджийн тухайн цэгээс дээгүүр байв.
- 5 өдрийн нүүдлийн (moving) дунджийн тухайн цэг рүү дээрээс уруудах чиглэлээр ойртож байжээ.
-оОо-
2014.02.05. Дээрээс доошоо. Анхны эсэргүүцэл (First resistance)-ийн хэвтээ шугам нь арванхоёроос нэгдүгээр сарын хоорондох 75%-ийн харьцуулалтын төвшингийн 98.47 цэгийг доош дарсан байдалтай байжээ. Удаах (Second resistance) нь арванхоёроос нэгдүгээр сарын хоорондох 87%-ийн харьцуулалтын төвшингийн 99.58 цэгийг доош дарсан байдалтай байжээ.  
-оОо-
www.ino.com-ын  мэдээгээр, 2014.02.05-ны 09:56:44 цагт нэг баррель газрын тосны (CRUDE OIL Mar 2014 (E) Future (NYMEX:CL.H14.E) үнэ 97.58 америк доллар болжээ.
Энэ үнэ нь сүүлийн 6 сарын хугацааны хоорондох: 
- 5, 10, 20, 50, 100 өдрийн нүүдлийн (moving) дунджийн шугамаас дээгүүр байв.
- 200 өдрийн нүүдлийн (moving) дунджийн шугамын төвшингөөс ялимгүй доогуур байжээ.
-оОо-   

2014.01.02. Дээрээс доошоо. Анхны эсэргүүцэл (First resistance)-ийн шугамын дээд цэг нь өнгөрсөн Баасан гарагт 100.75 болжээ. Удаах эсэргүүцэл (Second resistance)-ийн хэвтээ шугам нь наймаас арваннэгдүгээр сарын хоорондох 62%-ийн харьцуулалтын төвшингийн 100.82 цэгийг доош дарсан байдалтай байв.
Доороос дээшлэх. Анхны дэмжлэг (First support)-ийн доод цэг нь 20 өдрийн нүүдлийн дунджаар 98.36 болов. "Удаах дэмжлэг (Second support)-ийн доод цэг 96.52 болов.  [Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель].
Эх сурвалж: mailed-by ino.com,
From: INO.com Morning<morning@ino.com. 
Wed, Jan 2, 2014 at 9:25
Prepared for Chuluunbat on Thursday, January 2, 2014
To: chuluunbat47@gmail.com
-оОо-
2013.11.25. Дээрээс доошоо. Анхны эсэргүүцэл (First resistance)-ийн дээд цэг нь 20 өдрийн нүүдлийн дундаж (the 20-day moving average)-аар 95.18 болжээ. Удаах эсэргүүцэл (Second resistance)-ийн хэвтээ шугам нь 98.96 цэгийг хүчтэй даржээ.
Доороос дээшлэх. Анхны дэмжлэг (First support)-ийн хэвтээ шугам нь өнгөрсөн Мягмар гарагийн доод цэг (93.51)-ийг шүргэжээ. "Удаах дэмжлэг (Second support)-ийн хэвтээ шугам нь дөрвөөс наймдугаар сарын хоорондох 75%-ийн харьцуулалтын төвшингийн 91.18 цэгийг дээш нь хүчтэй түлхсэн байдалтай байв" гэжээ. [Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель].
Эх сурвалж: mailed-by ino.com,
From: INO.com Morning<morning@ino.com.  Nov 25, 2013 at 9:20
Prepared for Chuluunbat on Monday, November 25, 2013
To: chuluunbat47@gmail.com

-оОо-  

Өмнөх сартай харьцуулахад 2013 оны 10 дугаар сард нэг баррель:
-“Брент” маркийн газрын тосны үнэ 1.92%-иар буурчээ.  
-“Дубай" газрын тосны үнэ  1.94%-иар буурчээ.
-‘’WTI’’ газрын тосны үнэ 5.41%-иар буурчээ.
2013 оны 10-р сарын байдлаар, “Брент”, “Дубай”, WTI’’ газрын түүхий тосны жигнэсэн дундаж үнэ буюу Дэлхийн банкны сарын дундаж спот үнэ нь 105.43 америк доллар/баррель болж, өмнөх сарынхаас 3.06%-иар буурсан аж.
2013 оны 10 дугаар сарын дундаж үнэ:
"Brent"   109.48,   

"Dubai"  106.30,  
"WTI"       100.5 америк доллар/баррель байв.

Тайлбар:U.K боомтын “f.o.b.” нөхцлөөрх спот үнэд тулгуурлан, “Брент” маркийн газрын түүхий тос (Crude oil, U.K. Brent 38`API)-ны сарын дундаж үнийг тооцжээ.  “Дубай” газрын түүхий тос (Crude oil, Dubai Fateh 32`API)-ны сарын дундаж үнэ буюу  Dubai f.o.b. нөхцлийн спот үнэ гэжээ.
WTI” газрын түүхий тос (Crude oil, West Texas Intermediate 40`API)-ны сарын дундаж үнэ буюу Midland Texas f.o.b. спот үнэ гэдэг аж -oOo-
www.ino.com-ын  мэдээг үзвэл, 2013.04.22-ны 22:09:32 цагт газрын тосны (CRUDE OIL Jun 2013 (E) (NYMEX:CL.M13.E) үнэ 88.92 америк доллар болжээ. 
Энэ нь:
50  өдрийн нүүдлийн дунджаас доогуур байв.
200 өдрийн нүүдлийн дунджаас доогуур байв

-оОо- Нэр томъёог зөв оновчтой болгоход надад туслаарай.  Нэг баррель газрын түүхий тосны үнийн тоон цуваа. Тэгш өнцөгт координатын хавтгай дээр байгуулсан/огтолцсон цэгүүдийн геометрийн байрлал. Техник шинжилгээний мэдээнээс (Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель):
2013.04.23. Дээрээс доошоо. Анхны эсэргүүцэл (First resistance)-ийн дээд цэг нь 10 өдрийн нүүдлийн дунджаар 90.22 болжээ. Удаах эсэргүүцэл (Second resistance) нь 20 өдрийн нүүдлийн дунджаар 92.76 болсон гэнэ. 
Доороос дээшлэх. Анхны дэмжлэг (First support)-ийн доод цэг нь өнгөрсөн Пүрэв гаригт 85.61 байв. "Удаах дэмжлэг (Second support) нь 2012 оны 6-аас 9 дүгээр сарын хоорондох 87%-ийн харьцуулалтын төвшиний 83.54 цэгт хүрсэн" гэжээ. [Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель]. Эх сурвалж: From: mailed-by ino.com, INO.com Evening evening+13D424@ino.com, Apr 23, 2013 at 5:41АM. 
To: chuluunbat47@gmail.com
-о0о-
Анхны дэмжлэг (First support) нь өмнөх оны 11-ээс энэ оны 2 дугаар сарын хоорондох 75%-ийн харьцуулалтын төвшиний цэгийг шүргэж 89.49 болов. "Удаах дэмжлэг (Second support) нь өмнөх оны 11-ээс энэ оны 2 дугаар сарын хоорондох 87%-ийн харьцуулалтын төвшинд оршин буй 87.95 цэгт хүрсэн" гэжээ.
-оОо-
This was prepared by Dr. Kent Moors, an energy adviser to 20 world governments including Australia, the United States, and China.
http://moneymappress.com/pro/ECLAus795.php?code=EECLP332&n=ECLAUS795EDIMMP&o=942572&s=948021&u=28569770&l=548223&g=96&r=Milo
-оОо-
www.ino.com-ын  мэдээг үзвэл, 2012.1.11-ний 06:42 цагт "CRUDE OIL Feb 2013 (E) (NYMEX:CL.G13.E)" газрын тосны үнэ 93.22 америк доллар болжээ. Энэ нь арилжаа хийсэн 20 болон 100 өдрийн нүүдлийн дунджаас дээгүүр байв.
-оОо-
2012.12.27. Дээрээс доошоо. Анхны эсэргүүцэл (First resistance)-ийн өнөөдрийн төвшний дээд цэг-91.3 болсон гэнэ. Удаах эсэргүүцэл (Second resistance)-ийн дээд төвшин 94.42 цэгт хүрчээ. 
Доороос дээшлэх. Анхны дэмжлэг (First support)-ийн доод цэг нь 20 өдрийн нүүдлийн дунджаар 88.18 болов.
"Удаах дэмжлэг (Second support)-ийн доод 85.44 цэгийг энэ оны зургаагаас ес дүгээр сарын хоорондох харьцуулалтын 75%-ийн төвшиний хэвтээ шугам дайран өнгөрсөн" гэжээ. [Хэмжих нэгж нь Америк доллар/баррель]. Эх сурвалж: From: mailed-by ino.com, INO.com Evening evening+13D424@ino.com, Dec 27, 2012 at 7:36АM. 
To: chuluunbat47@gmail.com
-оОо- 
Хаалтын үнэ нь 2012.11.06-нд 20 өдрийн нүүдлийн (moving) дундаж шугамын цэгтэй огтлолцож байсан билээ. www.ino.com эх үүсвэрээс татаж авсан график-зургийг ашиглав.
 -оОо-
2012.12.08. Доороос дээшлэх. Анхны дэмжлэг (First support)-ийн доод цэг нь энэ оны зургаагаас ес дүгээр сарын хоорондох харьцуулалтын 75%-ийн төвшиний хэвтээ шугамд хүрч 85.06 болов.
"Удаах дэмжлэг (Second support)-ийн доод 82.36 цэгийг энэ оны зургаагаас ес дүгээр сарын хоорондох харьцуулалтын 87%-ийн төвшиний хэвтээ шугам дайран өнгөрсөн" гэжээ. From: mailed-by ino.com  
www.ino.com-ын  мэдээг үзвэл, 2012.12.07-ны 16:54 цагт "NYMEX:CL.F13.E", CRUDE OIL Jan 2013 (E) буюу газрын тосны хаалтынх нь үнэ 86.05 америк доллар болжээ. Энэ нь арилжаа хийсэн 20 болон 100 өдрийн нүүдлийн дунджаас доогуур байжээ.
Хаалтын үнэ нь 2012.11.06-нд 20 өдрийн нүүдлийн (moving) дундаж шугамын цэгтэй огтлолцож байсан билээ. www.ino.com эх үүсвэрээс татаж авсан график-зургийг ашиглав. 
-оОо-
2012.10.12. Дээрээс доошоо. Анхны эсэргүүцэл (First resistance)-ийн төвшиний дээд цэг нь 20 өдрийн нүүдлийн дунджийн муруй шугамын 93.31 цэгтэй давхцсан гэнэ Удаах эсэргүүцэл (Second resistance)-ийн төвшин нь 2012 оны 9 дүгээр сарын дээд цэгт буюу 100.73-д хүрчээ. 
 -оОо-

No comments: