Wednesday, February 16, 2028

ШИНЭ САНАА НЬ СЭТГЭЛЧИЛЭН БҮТЭХ БОЛТУГАЙ

БҮТЭЭН СОЁРХ.  ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠰᠣᠶᠤᠷᠬ᠎ᠠ
ТА БҮХЭНДЭЭ, АЗ ЖАРГАЛ, АМЖИЛТ БҮТЭЭЛЭЭР ДҮҮРЭН БАЙХЫН ӨЛЗИЙТЭЙ ЕРӨӨЛИЙГ ЧИН СЭТГЭЛЭЭСЭЭ ӨРГӨН ДЭВШҮҮЛЬЕ.


Гадна одвоос ивээн соёрх. ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠳᠪᠠᠰᠤ ᠢᠪᠡᠭᠡᠨ ᠰᠣᠶᠤᠷᠬ᠎ᠠ 
Чанагш одвоос хүргэн соёрх. ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢ ᠣᠳᠪᠠᠰᠤ ᠬᠦᠷᠬᠡᠨ ᠰᠣᠶᠤᠷᠬ᠎ᠠ 
Янагш ирэхүй дор угтан соёрх. ᠢᠨᠠᠭᠰᠢ ᠢᠷᠡᠬᠦᠢ ᠢᠷᠡᠬᠦᠢᠳᠣᠷ ᠤᠭᠲᠤᠨ ᠰᠣᠶᠤᠷᠬ᠎ᠠ 

No comments: