Wednesday, June 9, 2010

Монголын хөрөнгийн биржийн мэдээнээс

MONGOLIAN STOCK EXCHANGE
www.mse.mn ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖЭЭР АРИЛЖДАГ БОЛНО.

http://www.mse.mn/index.php?module=news&cat=1&id=1848  ДЭЛХИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ. Монголын уул ууpхайн лицензийг ашиглан гадаадын хөрөнгийн бирж дээр гаргасан хувьцааны ханшийн (үнийн?) мэдээлэл

No comments: