Sunday, June 20, 2010

Нүүдлийн дунджийн тухай

Техникийн шинжилгээнд нүүдлийн дундаж үзүүлэлтийг хэрэглэх нь


Видеог Марко
Нэгдүгээр хичээл


 
Хоёрдугаар хичээл: Part two of the three part series on MACD

Гуравдугаар хичээл: The final wrap up in the three part series on MACD

No comments: