Saturday, January 1, 2011

Коксжих нүүрс, Коксны үнэ ба ган үйлдвэрлэлтийн мэдээ

Манайд коксжих нүүрсний орд байхад кокс, хагас коксны (кокс-химийн) үйлдвэр байгуулах хөрөнгийн эх үүсвэрийг дэвшилт техник, технологийн хамт хэд хэдэн хувилбараар олж авч болно. Харин урт хугацаанд үр өгөөжтэй тийм орд газар ховор бөгөөд илрүүлж олоход  ч  амаргүй. Ханцуйн дотроо наймаалцаж боломгүй орд газартай билээ.


Дэлхийд төмөр үйлдвэрлэлтийн хэмжээ нэмэгдснээр коксжих нүүрс ба кокс, хагас коксны нийлүүлэлтийн хомсдол бий болж, гэрээний үнэ нь өсөх хандлагатай байх болов уу?. Энэ нь манайд эергээр нөлөөлснөөр, манай коксжих нүүрсний экспортын гаалийн үнэ, экспортын орлого, Тавантолгойн болон бусад ХХК-ийн хувьцааны үнэ хэрхэн өсөх бол?. www.prime-tass.ru эх сурвалжаас авсан үнийн болон дэлхийн төмөр /ган/ үйлдвэрлэлтийн мэдээг дараах графикаас үзнэ үү


No comments: