Monday, March 13, 2017

"Багануур" ХК-ийн хувьцааны түүхэн үнэ

МХБ-ийн 2017.03.13-ны өдрийн арилжааны мэдээ:
"Багануур" ХК-ийн хувьцаанаас 
АВАХ нь 126 ш х 1800 төгрөг.   ЗАРАХ нь 50 ш х 1950 төгрөг гэжээ.
МХБ-ийн 2017.03.13-ны өдрийн мэдээг харвал, "Багануур" ХК-ийн нийт 132 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, нэгж хувьцааны сүүлийн үнэ 1800 төгрөгт хүрч, өмнөх арилжааны өдрийнхээс 37 төгрөгөөр нэмэгдсэн ажээ.
-оОо-
МХБ-ийн 2015.12.08-ны өдрийн мэдээг харвал, "Багануур" ХК-ийн нийт 5 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, нэгж хувьцааны хаалтын үнэ 2650 төгрөгт хүрч, өмнөх арилжааны өдрийнхээс 50 төгрөгөөр нэмэгдсэн ажээ.
"Багануур" ХК-ийн хувьцаанаас 
АВАХ нь 100ш х 3244 төгрөг.   ЗАРАХ нь 418ш х 3500 төгрөг гэжээ.
-оОо-
МХБ-ийн 2014.05.26-ны өдрийн мэдээг харвал, "Багануур" ХК-ийн нийт 534 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, нэгж хувьцааны хаалтын үнэ 3300 төгрөгт хүрч, өмнөх арилжааны өдрийнхээс 158 төгрөгөөр буурсан ажээ.

-оОо-
2014.1.24-нд "Багануур" ХК-ийн нийт 20 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, нэгж хувьцааны хаалтын үнэ 4110 төгрөгт хүрч, өмнөх арилжааны өдрийнхээс 0.24% буюу 10 төгрөгөөр нэмэгджээ.

-оОо-
2013.12.31-нд "Багануур" ХК-ийн нийт 29 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, нэгж хувьцааны хаалтын үнэ 4650 төгрөгт хүрч, өмнөх арилжааны өдрийнхээс 1.09% буюу 50 төгрөгөөр нэмэгджээ.
-оОо-

2013.11.29-нд "Багануур" ХК-ийн нийт 1567 ширхэг хувьцаа арилжигдаж, нэгж хувьцааны хаалтын үнэ 4616 төгрөгт хүрч, өмнөх арилжааны өдрийнхээс 4.73% буюу 229 төгрөгөөр буурчээ.

Багануур ХК нь төвийн бүсийн нүүрсний хэрэгцээний 70 хувь , Монгол Улсын эрчим хүчний нүүрсний нийт хэрэгцээний 60 хувийг, ДЦС-2, ДЦС-3 ТӨХК-ийн нүүрсний хэрэглээг 100 хувь, ДЦС-4, ДДЦС, ЭДЦС-ийн нүүрсний хэрэглээний 50-60 хувийг нийлүүлдэг ажээ.

No comments: