Wednesday, January 15, 2014

Монгол улс дахь Азийн авто зам

Ишлэл: "Азийн автозамын стандартын дагуу Монгол улс дахь Азийн автозамын хийц нь:
2, 3 дугаар зэрэглэл буюу 6-7 метр өргөн, 
5 см зузаан асфальтбетон хучилттай, 
1.5 метр х 2 хөвөөтэй, 
2 урсгалтай" гэжээ. 
Эх сурвалж: http://www.piarc.org/ressources/documents/actes-seminaires06/c24-mongolie06/8700,3-1M_Asian_highways_Mongolia_M.pdf

No comments: