Sunday, February 22, 2015

ОХУ-ын газрын түүхий тос, товарын бензиний экспортын татварын хэмжээ

2015.02.16-ны «РИА Новости/Прайм»-ын мэдээгээр. 2015.03.01-нээс ОХУ-ын нэг тонн газрын түүхий тосны экспортын татварын хэмжээ 105.8 америк долларт хүрч, 2015 оны 02-р сарынхаас 7.1 америк доллараар буурч магадгүй гэжээ.
-оОо-
2015.01.15-наас 2015.02.14-ний хооронд мониторинг хийж, энэ үндсэн дээр нэг баррель "Юралс" газрын тосны дундаж үнийг 49.98341 америк доллар, нэг тонных нь үнийг 364.9 америк доллартой тэнцсэн гэж тогтоожээ
-oOo-

2015.01.15-ны «Интерфакс»-ын мэдээгээр. 2015.02.01-нээс ОХУ-ын нэг тонн газрын түүхий тосны экспортын татварын хэмжээ 112.9 америк долларт хүрч, 2015 оны 01-р сарынхаас 57.3 америк доллараар буурч магадгүй гэжээ.
-оОо-
2014.12.15-наас 2015.01.15-ны хооронд мониторинг хийж, энэ үндсэн дээр нэг баррель "Юралс" газрын тосны дундаж үнийг 52.307 америк доллар, нэг тонных нь үнийг 381.8 америк доллартой тэнцсэн гэж тогтоожээ-оОо-
2014.06.01-нээс ОХУ-ын нэг тонн газрын түүхий тосны экспортын татварын хэмжээ 0.59*(785.6-182.5)+29.2]=385.0 америк долларт хүрч, өмнөх 05-р сарынхаас 8.9 америк доллараар өсч магадгүй. Шинэчилсэн томъёог ашиглан 2014 оноос эхлэн тооцоолж байна.Тухайлбал, "Газрын түүхий тосны экспортын татвар"-ын хувь хэмжээг 2014 онд "60%-иас 59%" болгож, 2015 онд "59%-иас 57%" руу шилжүүлж, 2016 онд 55%-д хүргэж алхам алхамаар бууруулах, харин 2014-2016 онд "Ашигт малтмалын олборлолтын татвар" (Налог на добычу полезных ископаемых)-ын суурь хураамж (базовая ставка НДПИ)-ийг 4.9%, 7.5%, 5.5%-иар тус тус нэмэгдүүлэх ажээ.
-оОо-
2014.06.01-нээс: Нэг тонн товарын бензиний экспортын татварын хэмжээ 346.5 америк долларт хүрч, 2014 оны 05 сарынхаас 8.1 америк доллараар өсч  магадгүй ажээ.
-oOo-
2014.05.01-нээс ОХУ-ын газрын түүхий тосны экспортын татварын хэмжээ нэг тонн нь 376.1 америк доллар болж өмнөх 04-р сарынхаас 10.9 америк доллараар буурч магадгүй ажээ. Шинэчилсэн томъёог ашиглан 2014 оноос эхлэн тооцоолж байна.Тухайлбал, "Газрын түүхий тосны экспортын татвар"-ын хувь хэмжээг 2014 онд "60%-иас 59%" болгож, 2015 онд "59%-иас 57%" руу шилжүүлж, 2016 онд 55%-д хүргэж алхам алхамаар бууруулах, харин 2014-2016 онд "Ашигт малтмалын олборлолтын татвар" (Налог на добычу полезных ископаемых)-ын суурь хураамж (базовая ставка НДПИ)-ийг 4.9%, 7.5%, 5.5%-иар тус тус нэмэгдүүлэх ажээ.
-оОо-
2014.05.01-нээс: Нэг тонн товарын бензиний экспортын татварын хэмжээ 338.4 америк долларт хүрч, 2014 оны 04-р сарынхаас 9.9 америк доллараар буурч  магадгүй ажээ.

-оОо-
2014.04.01-нээс ОХУ-ын газрын түүхий тосны экспортын татварын хэмжээ нэг тонн нь [0.59*(789-182.5)+29.2]=387.0 америк доллар болж 2014 оны 03 дугаар сарынхаас 387-384.4=2.6 америк доллараар буюу 0.68 орчим хувиар нэмэгдэх ажээ. Шинэчилсэн томъёог ашиглан 2014 оноос эхлэн тооцоолж байна.Тухайлбал, "Газрын түүхий тосны экспортын татвар"-ын хувь хэмжээг 2014 онд "60%-иас 59%" болгож, 2015 онд "59%-иас 57%" руу шилжүүлж, 2016 онд 55%-д хүргэж алхам алхамаар бууруулах, харин 2014-2016 онд "Ашигт малтмалын олборлолтын татвар" (Налог на добычу полезных ископаемых)-ын суурь хураамж (базовая ставка НДПИ)-ийг 4.9%, 7.5%, 5.5%-иар тус тус нэмэгдүүлэх ажээ.
-оОо-
2014.04.01-нээс: Нэг тонн товарын бензиний экспортын татварын хэмжээ (387*0.9)=348.3 америк долларт хүрч, 2014 оны 03 дугаар сарынхаас 348.3-345.9=2.4 америк доллараар буюу 0.69%-иар нэмэгдэх ажээ.
-оОо-
2014.02.15-наас 2014.03.14-ний хооронд мониторинг хийж, энэ үндсэн дээр нэг баррель "Юралс" газрын тосны дундаж үнийг 108.08125 америк доллартай тэнцэнэ гэж тогтоосон гэжээ. Энэ тухай ОХУ-ын Сангийн яамны Татвар, гааль-тарифийн бодлогын газрын тэргүүлэх эксперт Александр Сакович мэдэгджээ.
-оОо- 
2014.03.01-нээс ОХУ-ын газрын түүхий тосны экспортын татварын хэмжээ нэг тонн нь 384.4 америк доллар болж 2014 оны 02 дугаар сарынхаас 384.4-386.3=-1.9 америк доллараар буюу 0.49%-иар ялимгүй буурч магадгүй ажээ. Шинэчилсэн томъёог ашиглан 2014 оноос эхлэн тооцоолж байна.
-оОо-
2014.03.01-нээс: Нэг тонн товарын бензиний экспортын татварын хэмжээ (384.4*0.9)=345.9 америк долларт хүрч, 2014 оны 02 дугаар сарынхаас 345.9-347.6=-1.7 америк доллараар буюу 0.49%-иар буурч магадгүй ажээ.
-оОо-
2014.01.14-нөөс 2014.02.14-ний хооронд мониторинг хийж, энэ үндсэн дээр нэг баррель "Юралс" газрын тосны дундаж үнийг 107.49565 америк доллартай тэнцэнэ гэж тогтоосон (Цнефть784.7 ам.доллар/тонн) гэжээ. Энэ тухай ОХУ-ын Сангийн яамны эксперт Александр Сакович мэдэгджээ.
-оОо- 
2014.02.01-нээс: ОХУ-ын газрын түүхий тосны экспортын татварын хэмжээ нэг тонн нь 386.3 америк доллар болж 2014 оны 01 дүгээр сарынхаас 386.3-394.8=8.5 америк доллараар буюу 2.15%-иар буурна гэжээ. Шинэчилсэн ({0.59*(Цнефть-182.5)+29.2}) томъёог ашиглан тооцоолов. 2014 оноос эхлэн 60% байсныг 59% болгож бууруулжээ. 
2014.02.01-нээс: Нэг тонн товарын бензиний экспортын татварын хэмжээ (386.3*0.9)=347.6 америк долларт хүрч, 2014 оны 01 дүгээр сарынхаас 347.6-355.3=7.7 америк доллараар буюу 2.17%-иар буурч магадгүй гэж тооцоолжээ.

2013.12.14-нөөс 2014.01.14-ний хооронд мониторинг хийж, энэ үндсэн дээр нэг баррель "Юралс" газрын тосны дундаж үнийг 107.92526 америк доллартай тэнцэнэ (Цнефть787.9 ам.доллар/тонн) гэж тогтоосон ажЭнэ тухай ОХУ-ын Сангийн яамны тэргүүлэх эксперт Александр Сакович мэдэгджээ.
-оОо-
ОХУ "Газрын түүхий тосны экспортын татвар"-ын хувь хэмжээг 2014 онд "60%-иас 59%" болгож, 2015 онд "59%-иас 57%" руу шилжүүлж, 2016 онд 55%-д хүргэж алхам алхамаар бууруулах, харин 2014-2016 онд "Ашигт малтмалын олборлолтын татвар" (Налог на добычу полезных ископаемых)-ын суурь хураамж (базовая ставка НДПИ)-ийг 4.9%, 7.5%, 5.5%-иар тус тус нэмэгдүүлэх ажээ.
 -оОо-

2014.01.01-нээс:
-ОХУ-ын газрын түүхий тосны экспортын татварын хэмжээ нэг тонн нь 394.8 америк доллар болж 2013 оны 12 дугаар сарынхаас 394.8-385.7=9.1 америк доллараар нэмэгдэнэ гэжээ. Шинэчилсэн томъёог ашиглан 2014 оноос эхлэн 59%-иар тооцоолжээ. 
-Нэг тонн товарын бензиний экспортын татварын хэмжээ 355.3=(394.8*0.9) америк долларт хүрч, өмнөх оны 12 дугаар сарынхаас 355.3-347.1=8.2 америк доллараар буюу 2.36%-иар нэмэгдэнэ гэж тооцоолжээ.

2013.11.15-наас 2013.12.14-ний хооронд мониторинг хийж, энэ үндсэн дээр нэг баррель "Юралс" газрын тосны дундаж үнийг 109.89429 америк доллартай тэнцэнэ (Цнефть802.2 ам.доллар/тонн) гэж тогтоосон ажЭнэ тухай ОХУ-ын Сангийн яамны тэргүүлэх эксперт Александр Сакович мэдэгджээ.

-oOo-
2013.12.01-нээс:
-ОХУ-ын газрын түүхий тосны экспортын татварын хэмжээ нэг тонн нь 385.78 =({0.6*(Цнефть-182.5)+29.2}) америк доллар болж, өмнөх 11 дүгээр сарынхаас 385.78-395.9=-10.12 америк доллараар буюу 2.6%-иар буурч магадгүй гэж тооцоолжээ.  
-Нэг тонн товарын бензиний экспортын татварын хэмжээ 347.1=(385.7*0.9) америк долларт хүрч, өмнөх 11 дүгээр сарынхаас 347.1-356.3=-9.2 америк доллараар буюу 2.6%-иар буурч магадгүй ажээ.
2013.10.15-наас 2013.11.14-ний хооронд мониторинг хийж, энэ үндсэн дээр нэг баррель "Юралс" газрын тосны дундаж үнийг 106.40739 америк доллартай тэнцэнэ (Цнефть 776.8 ам.доллар/тонн) гэж тогтоосон ажЭнэ тухай ОХУ-ын Сангийн яамны тэргүүлэх эксперт Александр Сакович мэдэгджээ

2013.11.01-нээс:
-ОХУ-ын газрын түүхий тосны экспортын татварын хэмжээ нэг тонн нь 395.9 =({0.6*(Цнефть-182.5)+29.2}) америк доллар болж, өмнөх 10 дугаар сарынхаас 395.9-416.4=-20.5 америк доллараар буюу 4.92%-иар буурч магадгүй гэж тооцоолжээ.  
-Нэг тонн товарын бензиний экспортын татварын хэмжээ 356.3=(395.9*0.9) америк долларт хүрч, өмнөх 10 дугаар сарынхаас 356.3-374.7=-18.4 америк доллараар буюу 4.91%-иар буурч магадгүй ажээ. 
2013.09.15-наас 2013.10.14-ний хооронд мониторинг хийж, энэ үндсэн дээр нэг баррель "Юралс" газрын тосны дундаж үнийг 108.73786 америк доллартай тэнцэнэ (Цнефть 793.8 ам.доллар/тонн) гэж тогтоосон аж. Энэ тухай ОХУ-ын Сангийн яамны тэргүүлэх эксперт Александр Сакович мэдэгджээ
-оОо-
2013.10.01-нээс:
-ОХУ-ын газрын түүхий тосны экспортын татварын хэмжээ нэг тонн нь 416.4 америк доллар ({0.6*(Цнефть-182.5)+29.2}) болж, өмнөх 9 дүгээр сарынхаас 416.4-400.7=15.7 америк доллараар буюу 3.9%-иар нэмэгдэж магадгүй гэж тооцоолжээ.
-Нэг тонн товарын бензиний экспортын татварын хэмжээ 374.7=(416.4*0.9) америк долларт хүрч, өмнөх 9 дүгээр сарынхаас 374.7-360.6=14.1 америк доллараар буюу 3.91%-иар нэмэгдэж магадгүй ажээ. 
2013.08.15-наас 2013.09.14-ний хооронд мониторинг хийж, энэ үндсэн дээр нэг баррель "Юралс" газрын тосны дундаж үнийг 113.41524 америк доллартай тэнцэнэ (Цнефть 827.9 ам.доллар/тонн) гэж тогтоосон аж. Энэ тухай ОХУ-ын Сангийн яамны тэргүүлэх эксперт Александр Сакович мэдэгджээ
-oOo-
2013.08.01-нээс:
-ОХУ-ын газрын түүхий тосны экспортын татварын хэмжээ нэг тонн нь 379.84 америк доллар ({0.6*(Цнефть-182.5)+29.2}) болж, өмнөх 7 дугаар сарынхаас 379.8-369.2=10.6 америк доллараар буюу 2.87%-иар нэмэгдэж магадгүй гэж тооцоолжээ. 

-Нэг тонн товарын бензиний экспортын татварын хэмжээ 341.82 =(379.8*0.9) америк долларт хүрч, өмнөх 7 дугаар сарынхаас 341.8-332.2=9.6 америк доллараар буюу 2.89%-иар нэмэгдэж магадгүй ажээ.
2013.06.15-наас 2013.07.14-ний хооронд мониторинг хийж, энэ үндсэн дээр нэг баррель "Юралс" газрын тосны дундаж үнийг 105.05375 америк доллартай тэнцэнэ (Цнефть 766.9 ам.доллар/тонн) гэж тогтоосон аж. Энэ тухай ОХУ-ын Сангийн яамны тэргүүлэх эксперт Александр Сакович мэдэгджээ. 
-оОо-
 2013.07.01-нээс 2013.07.31-ний хооронд: 
-ОХУ-ын газрын түүхий тосны экспортын татварын хэмжээ нэг тонн нь 369.2 америк доллар болж, өмнөх 6 дугаар сарынхаас 369.2-359.4=9.8 америк доллараар буюу 2.73%-иар нэмэгдэнэ гэж тооцоолжээ. 2013.05.15-наас 2013.06.14-ний хооронд мониторинг хийж, энэ үндсэн дээр нэг баррель "Юралс" газрын тосны дундаж үнийг 102.64 америк доллартай тэнцэнэ (Цнефть 749.3 ам.доллар/тонн) гэж тогтоосон аж. Энэ тухай ОХУ-ын Сангийн яамны тэргүүлэх эксперт Александр Сакович мэдэгджээ.

-Нэг тонн товарын бензиний экспортын татварын хэмжээ 332.2 америк долларт хүрч, өмнөх 6 дугаар сарынхаас 332.2-323.4=8.8 америк доллараар буюу 2.72%-иар нэмэгдэнэ гэж тооцоолжээ.
-оОо-
2013.06.01-нээс 2013.06.30-ны хооронд: 
-ОХУ-ын газрын түүхий тосны экспортын татварын хэмжээ нэг тонн нь 359.38 америк доллар болж, өмнөх 5 дугаар сарынхаас 359.4-378.4=-19.0 америк доллараар буюу 5.02%-иар буурна гэж тооцоолжээ. 2013.04.15-наас 2013.05.14-ний хооронд мониторинг хийж, энэ үндсэн дээр нэг баррель "Юралс" газрын тосны дундаж үнийг 100.39 америк доллартай тэнцэнэ (732.8 ам.доллар/тонн) гэж тогтоосон аж. Энэ тухай ОХУ-ын Сангийн яамны тэргүүлэх эксперт Александр Сакович мэдэгджээ.

-Нэг тонн товарын бензиний экспортын татварын хэмжээ 323.4 америк долларт хүрч, өмнөх 5 дугаар сарынхаас 323.4-340.6=-17.2 америк доллараар буюу 5.05%-иар хямдарна гэж тооцоолжээ.
-oOo-  


2013.05.01-нээс 2013.05.31ий хооронд: 
-ОХУ-ын газрын түүхий тосны экспортын татварын хэмжээ нэг тонн нь 378.4 америк доллар болж, өмнөх 4 дүгээр сарынхаас 378.4-401.5=-23.1 америк доллараар буюу 5.75%-иар буурна гэж тооцоолжээ. 2013.03.15-наас 2013.04.14-ний хооронд мониторинг хийж, энэ үндсэн дээр нэг баррель "Юралс" газрын тосны дундаж үнийг 104.73763 америк доллараар тогтоосон аж. Энэ тухай ОХУ-ын Сангийн яамны тэргүүлэх эксперт Александр Сакович мэдэгджээ. 
-Нэг тонн товарын бензиний экспортын татварын хэмжээ 340.америк долларт хүрч, өмнөх 4 дүгээр сарынхаас 340.6-361.4=-20.8 америк доллараар буюу 5.76%-иар хямдарна гэж тооцоолжээ.

-оОо-
2013.04.01-нээс 2013.04.30-ны хооронд: 
-ОХУ-ын газрын түүхий тосны экспортын татварын хэмжээ нэг тонн нь 401.5 америк доллар болж, өмнөх 3 дугаар сарынхаас 401,5-420.6=19.1 америк доллараар буюу 4.5%-иар буурна гэж тооцоолжээ. 2013.02.15-наас 2013.03.14-ний хооронд мониторинг хийж, энэ үндсэн дээр нэг баррель "Юралс" газрын тосны дундаж үнийг 110.01625 америк доллараар тогтоосон аж. Энэ тухай ОХУ-ын Сангийн яамны тэргүүлэх эксперт Александр Сакович мэдэгджээ. 
-Нэг тонн товарын бензиний экспортын татварын хэмжээ 361.4 америк долларт хүрч, өмнөх 3 дугаар сарынхаас 361.4-378.6=17.2 америк доллараар буюу 4.54%-иар буурах аж.
-oOo-
Президент России Владимир Путин подписал изменения в Налоговый кодекс, которые касаются новой формулы расчета НДПИ на газ, а также положения о поэтапном снижении экспортных пошлин на нефть при повышении НДПИ на нефть, сообщает РИА «Новости».
Документ принят Госдумой 20 сентября и одобрен Советом Федерации 25 сентября. Он предусматривает, что в 2014 году базовая ставка НДПИ на нефть будет повышена на 4,9% — до 493 руб. с 470 руб. за тонну. В 2015 году — на 7,5%, до 530 руб., в 2016 году — на 5,5%, до 559 руб. за тонну. Поэтапное снижение предельной ставки экспортной пошлины на нефть будет происходить с 60 до 59% от стоимости в 2014 году, до 57% — в 2015 году и до 55% — в 2016 году. Данные положения закона вступят в силу с 1 января следующего года.
-оОо-
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 29 марта 2013 г.    276. МОСКВА
О расчете ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации
В соответствии со статьей  31 Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе" Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые:
методику расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую;
методику расчета ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные категории товаров, выработанных из нефти.
2. Министерству экономического развития Российской Федерации:
ежемесячно рассчитывать ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, в  соответствии с методиками, утвержденными настоящим постановлением, с учетом средних цен на сжиженные углеводородные газы на границе с Республикой Польша (DAF Брест) и на нефть сырую марки "Юралс" на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском), сложившихся за период мониторинга, проводимого в  соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 154 "О порядке мониторинга цен на отдельные виды товаров, выработанных из нефти, и о признании утратившим силу пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от  27 декабря 2010 г. № 1155" и от 26 февраля 2013 г. № 155 "О порядке мониторинга цен на нефть сырую марки "Юралс" на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском), а  также о  признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 251";
размещать информацию о рассчитанных ставках вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, не позднее чем за 4 дня до 1-го числа календарного месяца, в котором будут применяться рассчитанные ставки, на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Признать утратившими силу решения Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2013 г.
Председатель Правительства Российской Федерации                                                      Д.Медведев
-o0o-

УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства

                              Российской Федерации от 29 марта 2013 г.    276М Е Т О Д И К А расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую

1. В настоящей методике устанавливаются формулы, применяемые при расчете ставок  вывозных таможенных пошлин на нефть сырую.

2. Ставка вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, классифицируемую кодом  ТН  ВЭД  ТС  2709  00, за исключением нефти сырой, классифицируемой кодами ТН ВЭД ТС 2709 00 900 1, 2709 00 900 3, 2709 00 900 2, и газового конденсата, классифицируемого кодом ТН ВЭД ТС 2709 00 100 1, рассчитывается по одной из формул:

Стнефть = 0 - при сложившейся за период мониторинга средней цене на нефть сырую марки "Юралс" на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) до 109,5 доллара США
за 1 тонну (включительно);

Стнефть = 0,35 х (Цнефть - 109,5) - при превышении сложившейся за период мониторинга средней цены на нефть сырую марки "Юралс" на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) уровня 109,5 доллара США за 1 тонну, но не более 146 долларов США за 1 тонну (включительно);

Стнефть = 0,45 х (Цнефть - 146) + 12,78 - при превышении сложившейся за период мониторинга средней цены на нефть сырую марки "Юралс" на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) уровня 146 долларов США за 1 тонну, но не более 182,5 доллара США за 1 тонну (включительно);

Стнефть = 0,6 х (Цнефть - 182,5) + 29,2 - при превышении сложившейся за период мониторинга средней цены на нефть сырую марки "Юралс" на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) уровня 182,5 доллара США за 1 тонну.

При этом Цнефть - средняя за период мониторинга цена на нефть сырую марки "Юралс" на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском).

3. Ставка вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, классифицируемую кодами ТН ВЭД ТС 2709 00 900 1, 2709 00 900 3 (за исключением нефти сырой, добываемой на указанных в примечании 8 к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, утвержденной решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54, месторождениях, если такая нефть сырая вывозится в количестве, превышающем количество, которое установлено Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 7 статьи 31 Закона Российской Федерации "О  таможенном тарифе" для целей применения особых формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую), рассчитывается по одной из особых формул:

Стнефть особая = 0 - при сложившейся за период мониторинга средней цене на нефть сырую марки "Юралс" на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) до 365 долларов США за 1 тонну (включительно);

Стнефть особая = 0,45 х (Цнефть - 365) - при превышении сложившейся за период мониторинга средней цены на нефть сырую марки "Юралс" на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) уровня 365 долларов  США за 1 тонну.

При этом Цнефть - средняя за период мониторинга цена на нефть сырую марки "Юралс" на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском).

4. Ставка вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, классифицируемую кодами ТН ВЭД ТС 2709 00 900 1, 2709 00 900 3, добываемую на указанных в примечании 8 к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, утвержденной решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54, месторождениях, если такая нефть сырая вывозится в количестве, превышающем количество, которое установлено Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 7 статьи 31 Закона Российской Федерации "О  таможенном тарифе" для целей применения особых формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую, рассчитывается в соответствии с пунктом 2 настоящей методики.

5. Ставка вывозной таможенной пошлины для сверхвязкой нефти, классифицируемой кодом ТН ВЭД ТС 2709 00 900 2, рассчитывается по особой формуле:


Стсв=0,1 х Стнефть.При этом Стнефть - ставка вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, классифицируемую кодом  ТН ВЭД ТС 2709 00, рассчитанная в соответствии с пунктом 2 настоящей методики.РАСЧЕТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ в отношении отдельных категорий товаров, выработанных

из нефти (за исключением сжиженных углеводородных газов)

Код ТН ВЭД ТС
Наименование позиции
Коэффициенты (К)
с 1 октября 2011 г. по 31 декабря 2014 г.
с 1 января 2015 г.
2710 12 110 0 -
2710 12 250,
2710 12 900 9,
из 2710 20 900 0

прямогонные бензины
0,90
0,90
2710 12 900 1
тримеры и тетрамеры пропилена

0,065
0,065
2710 12 310 0,
2710 12 700 0,
2710 19 110 0 -
2710 19 480 0,
2710 20 110 0 -
2710 20 190 0,
из 2710 20 900 0

легкие дистилляты;
средние дистилляты;
дизельное топливо
0,66
0,66
2710 12 410 0 -
2710 12 590 0,
из 2710 20 900 0

бензины товарные
0,90
0,90
2902 20 000 0

бензол
0,66
0,66
2902 30 000 0

толуол
0,66
0,66
2902 41 000 0 - 2902 43 000 0

ксилолы
0,66
0,66
2710 19 510 - 2710 19 680 9,
2710 20 310 -
2710 20 390 9

мазут
0,66
1
2710 19 710 0 -
2710 19 980 0,
из 2710 20 900 0

масла смазочные; прочие
0,66
1
2710 91 000 0 - 2710 99 000 0

отработанные нефтепродукты
0,66
1
2712
вазелин и парафин,
кроме:

0,66
1
2712 90 110 0

сырые
0
0
2712 90 190 0

прочие
0
0
2713
кокс нефтяной и битум нефтяной, кроме:

0,66
1
2713 12 000
кокс нефтяной кальцинированный
0
0

-oOo-
2013.03.01-нээс 2013.03.31ий хооронд:
-ОХУ-ын газрын түүхий тосны экспортын татварын хэмжээ нэг тонн нь 420.6 америк доллар болж, өмнөх 2 дугаар сарынхаас 420.6-403.3=17.3 америк доллараар буюу 4.29%-иар нэмэгдэв
-Нэг тонн товарын бензиний экспортын таварын хэмжээ 378.6 америк долларт хүрч, өмнөх 2 дугаар сарынхаас 378.6-363=15.6 америк доллараар буюу 4.3%-иар өсөв.   
ОХУ-ын Засгийн газрын 2013.2.25-ны өдрийн 150 дугаар тогтоол, хавсралтыг үзнэ үү:
 УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 25 февраля 2013 г. № 150


С Т А В К И

вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые за пределы территории Российской Федерации и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе

Код ТН ВЭД ТС
Наименование позиции*
Ставка вывозной таможенной пошлины
(в долларах США за 1000 кг)
2709 00

Нефть сырая,

кроме: **


420,6 доллара США
2709 00 900 1
Нефть сырая плотностью
при 20
°С не менее 906 кг/м3, но не более 967 кг/м3,
и с содержанием серы
не менее 1,98 мас.%,
но не более 2,34 мас.%8)
211,4 доллара США
2709 00 900 2
Нефть сырая плотностью при 20°С не менее 694,7 кг/м3, но не более 980 кг/м3,
и с содержанием серы
не менее 0,04 мас.%,
но не более 5 мас.%10)

42 доллара США
2709 00 900 3
Нефть сырая плотностью
при 20
°С не менее 694,7 кг/м3, но не более 887,6 кг/м3,
и с содержанием серы
не менее 0,04 мас.%,
но не более 1,5 мас.%8) ***
211,4 доллара США
2710 12 110 0 -
2710 12 250 0,
2710 12 900 9,
из 2710 20 900 0

Прямогонный бензин
378,6 доллара США
2710 12 900 1
Тримеры и тетрамеры пропилена

27,3 доллара США
2710 12 310 0,
2710 12 700 0,
2710 19 110 0 -
2710 19 480 0,
2710 20 110 0 -
2710 20 190 0,
из 2710 20 900 0

Легкие дистилляты;
средние дистилляты;
газойли
277,6 доллара США
2710 12 410 0 -
2710 12 590 0,
из 2710 20 900 0

Бензины товарные
378,6 доллара США
2710 19 510 -
2710 19 980 0,
2710 20 310 -
2710 20 390 9,
из 2710 20 900 0,
2710 91 000 0,
2710 99 000 0

Топлива жидкие; масла; отработанные нефтепродукты
277,6 доллара США
2711 12 -
2711 19 000 0
Пропан; бутаны; этилен, пропилен, бутилен и бутадиен; прочие сжиженные газы

131,4 доллара США
2712
Вазелин нефтяной; минеральные воски и аналогичные продукты, кроме:

277,6 доллара США
2712 90 110 0
сырые

0
2712 90 190 0
прочие

0

2713
Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, кроме:

277,6 доллара США
2713 12 000

кокс нефтяной кальцинированный

0
2902 20 000 0 -
2902 43 000 0
Бензол; толуол; ксилолы
277,6 доллара США

___________

* Для целей применения ставок вывозных таможенных пошлин товары определяются исключительно кодами ТН ВЭД ТС. Наименование позиции приведено только для удобства пользования. Исключением являются случаи, предусмотренные в сноске со знаком ** и в сноске со знаком ***, а также случаи, если в графе «Код ТН ВЭД ТС» имеется указание на то, что соответствующая ставка применяется не ко всем товарам, классифицируемым по данному коду (при этом следует руководствоваться наименованием позиции).

** Включая нефть сырую, добываемую на Талаканском (Восточный блок), Западно-Аянском, Ярактинском, Марковском, Дулисьминском нефтегазоконденсатных месторождениях, Алинском и Даниловском газонефтяных месторождениях.
*** За исключением нефти сырой, добываемой на Талаканском (Восточный блок), Западно-Аянском, Ярактинском, Марковском, Дулисьминском нефтегазоконденсатных месторождениях, Алинском и Даниловском газонефтяных месторождениях.

-oOo-
ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 февраля 2013 г. №150  МОСКВА

Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые за пределы территории Российской Федерации и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе


Правительство Российской Федерации постановляет:

1. В частичное изменение постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2006 г. № 695 «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 47, ст. 4921; 2007, № 4, ст. 521; № 13, ст. 1582; № 21, ст. 2515; № 30, ст. 3937; № 38, ст. 4560; № 47, ст. 5768; 2008, № 3, ст. 195; № 12, ст. 1133; № 21, ст. 2460; № 30, ст. 3633; № 38, ст. 4329; № 48, ст. 5624; 2009, № 1, ст. 149; № 6, ст. 741; № 9, ст. 1111; № 13, ст. 1561; № 18, ст. 2255; № 22, ст. 2723; № 26, ст. 3210; № 31, ст. 3947; № 35, ст. 4248; № 39, ст. 4616; № 44, ст. 5246; № 48, ст. 5833; № 52, ст. 6611; 2010, № 6, ст. 646; № 10, ст. 1079; № 14, ст. 1657; № 18, ст. 2253; № 22, ст. 2780; № 27, ст. 3494; № 31, ст. 4263; № 35, ст. 4581; № 40, ст. 5088; № 44, ст. 5695; № 49, ст. 6512; 2011, № 1, ст. 232; № 4, ст. 616; № 9, ст. 1254; № 14, ст. 1918; № 18, ст. 2638; № 22, ст. 3189; № 26, ст. 3817; № 31, ст. 4766; № 35, ст. 5098; № 39, ст. 5488; № 44, ст. 6275; № 48, ст. 6941; 2012, № 1, ст. 174; № 5, ст. 598; № 10, ст. 1249; № 13, ст. 1520; № 18, ст. 2220; № 22, ст. 2875; № 27, ст. 3730; № 31, ст. 4381; № 36, ст. 4901; № 40, ст. 5438; № 44, ст. 6034; № 48, ст. 6708; № 53, ст. 7924; 2013, № 4, ст. 297) утвердить прилагаемые ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые за пределы территории Российской Федерации и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2013 г.

  

Председатель Правительства

  Российской Федерации                                                      Д.Медведев
 
-oOo-
2013.02.27.В России начинает действовать новый порядок мониторинга цен на нефть марки Urals на мировых рынках, утвержденный постановлением правительства РФ от 26 февраля 2013г. о порядке мониторинга цен на нефть сырую марки Urals на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском).
Документ утвердил правила, по которым Министерство экономического развития РФ осуществляет мониторинг цен на нефть этой марки в целях определения средней цены на нефть. Мониторинг производится путем наблюдения и регистрации ежедневных цен (покупка и продажа) на нефть, публикуемых международным ценовым агентством Argus Media Limited. Периодом мониторинга является период с 15 числа каждого календарного месяца по 14 число следующего календарного месяца.
Средняя цена на нефть за указанный период мониторинга рассчитывается как среднее арифметическое ежедневных цен на нефть за все дни торгов на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском). Указанная средняя цена на нефть подлежит пересчету в доллары США за тонну, который производится путем умножения цены на нефть, выраженной в долларах США за баррель, на коэффициент, равный 7,3.

-oOo-
2013.02.01-нээс:
-ОХУ-ын газрын түүхий тосны экспортын татварын хэмжээ 403.3 америк доллар болж, 2013 оны 1 дүгээр сарынхаас 403.3-395.6=7.7 америк доллараар нэмэгдэж магадгүй.  
-ОХУ-ын товарын бензиний экспортын гаалийн татварын хэмжээ 403.3*0.9=362.97 америк долларт хүрч, өмнөх 2013 оны 1 дүгээр сарынхаас 362.97-356.04=6.93 америк доллараар буюу 1.946%-иар нэмэгдэж магадгүй. 

2012.12.15-наас 2013.01.14-ны хооронд мониторинг хийж, энэ үндсэн дээр нэг баррель газрын тосны дундаж үнийг 110.42944 америк доллартай тэнцсэн тухай ОХУ-ын Сангийн яамны эксперт Александр Сакович мэдэгджээ.
-оОо-
2013.01.01-нээс 2013.01.30-нд:
-Газрын түүхий тосны экспортын татварын хэмжээ 395.6 америк доллар болж, өмнөх 2012 оны 12 дугаар сарынхаас 0.9 америк доллараар буурна.  
-Товарын бензинийх 395.6*0.9=356.04 америк долларт хүрч, өмнөх 2012 оны 12 дугаар сарынхаас 356.0-356.8=0.8 америк доллараар буурна.   
ОХУ-ын Засгийн газрын тогтоол, хавсралтыг үзнэ үү:

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации 
 от 21 декабря 2012 г. № 1368
СТАВКИ вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые за пределы территории Российской Федерации и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе

Код ТН ВЭД ТС
Наименование позиции*
Ставка вывозной таможенной пошлины (в долларах США за 1000 кг)2709 00
Нефть сырая
кроме:**

395.6 доллара США
2709 00 900 1
Нефть сырая плотностью при 20°С не менее 906 кг/м3,
но не более 967 кг/м3,
и с содержанием серы не менее 1,98 мас.%,
но не более 2,34 мас.%8)

192,7 доллара США
2709 00 900 2
Нефть сырая плотностью при 20°С не менее 694,7 кг/м3, но не более 980 кг/м3,
и с содержанием серы
не менее 0,04 мас.%,
но не более 5 мас.%10)

39,5 доллара США
2709 00 900 3
Нефть сырая плотностью
при 20
°С не менее 694,7 кг/м3, но не более 887,6 кг/м3,
и с содержанием серы
не менее 0,04 мас.%,
но не более 1,5 мас.%8)***
192,7 доллара США
2710 12 110 0 - 2710 12 250 0, 2710 12 900 9,
из 2710 20 900 0

Прямогонный бензин
356 долларов США
2710 12 900 1
Тримеры и тетрамеры пропилена

25,7 доллара США
2710 12 310 0, 2710 12 700 0, 2710 19 110 0 - 2710 19 480 0, 2710 20 110 0 - 2710 20 190 0,
из 2710 20 900 0

Легкие дистилляты;
средние дистилляты;
газойли
261,1 доллара США
2710 12 410 0 - 2710 12 590 0,
из 2710 20 900 0

Бензины товарные
356 долларов США
2710 19 510 - 2710 19 980 0, 2710 20 310 - 2710 20 390 9,
из
2710 20 900 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0

Топлива жидкие; масла; отработанные нефтепродукты
261,1 доллара США
2711 12 - 2711 19 000 0
Пропан; бутаны; этилен, пропилен, бутилен и бутадиен; прочие сжиженные газы

198,7 доллара США
2712
Вазелин нефтяной; минеральные воски и аналогичные продукты
кроме:

261,1 доллара США
2712 90 110 0
сырые

0
2712 90 190 0

прочие
0
2713
Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород
кроме:

261,1 доллара США
2713 12 000
кокс нефтяной кальцинированный

0
2902 20 000 0 - 2902 43 000 0
Бензол; толуол; ксилолы
261,1 доллара США
______________________
* Для целей применения ставок вывозных таможенных пошлин товары определяются исключительно кодами ТН ВЭД ТС. Наименование позиции приведено только для удобства пользования. Исключением являются случаи, предусмотренные в сноске
со знаком 
** и в сноске со знаком ***, а также случаи, если в графе «Код ТН ВЭД ТС» имеется указание на то, что соответствующая ставка применяется не ко всем товарам, классифицируемым по данному коду (при этом следует руководствоваться наименованием позиции).
** Включая нефть сырую, добываемую на Талаканском (Восточный блок), Западно-Аянском, Ярактинском, Марковском нефтегазоконденсатных месторождениях, Алинском и Даниловском газонефтяных месторождениях.
*** За исключением нефти сырой, добываемой на Талаканском (Восточный блок), Западно-Аянском, Ярактинском, Марковском нефтегазоконденсатных месторождениях, Алинском и Даниловском газонефтяных месторождениях.

-oOo- 
ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 декабря 2012 г. №1368

  Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые за пределы территории Российской Федерации и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. В частичное изменение  постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2006 г. № 695 «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 47, ст. 4921; 2007, № 4, ст. 521; № 13, ст. 1582; № 21, ст. 2515; № 30, ст. 3937; № 38, ст. 4560; № 47, ст. 5768; 2008, № 3, ст. 195; № 12, ст. 1133; № 21, ст. 2460; № 30, ст. 3633; № 38, ст. 4329; № 48, ст. 5624; 2009, № 1, ст. 149; № 6, ст. 741; № 9, ст. 1111; № 13, ст. 1561; № 18, ст. 2255; № 22, ст. 2723; № 26, ст. 3210; № 31, ст. 3947; № 35, ст. 4248; № 39, ст. 4616; № 44, ст. 5246; № 48, ст. 5833; № 52, ст. 6611; 2010, № 6, ст. 646; № 10, ст. 1079; № 14, ст. 1657; № 18, ст. 2253; № 22, ст. 2780; № 27, ст. 3494; № 31, ст. 4263; № 35, ст. 4581; № 40, ст. 5088; № 44, ст. 5695; № 49, ст. 6512; 2011, № 1, ст. 232; № 4, ст. 616; № 9, ст. 1254; № 14, ст. 1918; № 18, ст. 2638; № 22, ст. 3189; № 26, ст. 3817; № 31, ст. 4766; № 35, ст. 5098; № 39, ст. 5488; № 44, ст. 6275; № 48, ст. 6941; 2012, № 1, ст. 174; № 5, ст. 598; № 10, ст. 1249; № 13, ст. 1520; № 18, ст. 2220; № 22, ст. 2875; № 27, ст. 3730; № 31, ст. 4381; № 36, ст. 4901; № 40, ст. 5438; № 44, ст. 6034; № 48, ст. 6708) утвердить прилагаемые ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые за пределы территории Российской Федерации и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.

Председатель Правительства
     Российской Федерации                                                            Д.Медведев

No comments: