Friday, July 15, 2016

Чацарганын суулгац, сонгино ургасаар байна.

Чацарганын суулгац, сонгино ургасаар байна.


Хоёр жил, хоёр сарын дараа буюу 2016.07.15-ны байдлаар, Чацарганын анхны жимс гарчээ. 

2016.07.15-нд  цооргоно нь 80-аас 90 см гаруй урт ургажээ.

No comments: