Sunday, March 9, 2014

АЛТНЫ ҮНЭ


Хүсэх нь: Нэр томъёог зөв оновчтой болгох талаар надад туслаарай.

2014.03.03-наас 2014.03.07-ны өдрүүдийн үдээс хойшх мэдээнээс үзвэл, нэг трой унц алтны дундаж үнэ нь 1340.35 америк доллар болжээ (www.kitco.com.)

Нэг трой унц (31.1 грамм) алтны дундаж үнэ, чиг хандлагыг графикаас үзнэ үү.
 
-оОо-

2013.12.31-ний 07:55 EST цагт Алтыг авах үнэ 1200.40 америк доллар/трой унц болжээ (The World Spot Price- Asia/Europe/NY markets).
-оОо-
Нэг трой унц (31.1 грамм) алтны дундаж үнэ, чиг хандлагыг графикаас үзнэ үү.
Лондонгийн үнэт металлын зах зээлийн ассоциаци (LBMA)-йн мэдээнээс үзвэл, 2013.12.01-нээс 30ы өдрийг дуусталх хугацаанд үдээс хойшх алтны дундаж үнэ (London PM Fix) нэг трой унц нь 1225.4 америк долларт хүрчээ
-oOo-
Техник шинжилгээний үзүүлэлтийн 2013.12.18-ны өдрийн тооцооноос нь үзвэл, сүүлийн 10 өдрийн нүүдлийн хөтөч /moving/ дундаж үнэ 1,237.71, хорин өдрийнх нь   1,241.66, зуун өдрийнх нь 1343.14, хоёр зуун өдрийнх нь 1,364.69 америк доллар/трой унц байсан аж. 


-оОо-
Техник шинжилгээний үзүүлэлтийн 2013.11.22-ны өдрийн тооцооноос нь үзвэл, сүүлийн 10 өдрийн нүүдлийн хөтөч /moving/ дундаж үнэ 1269.26, хорин өдрийнх нь 1295.73, зуун өдрийнх нь 1323.69, хоёр зуун өдрийнх нь 1392.41 америк доллар/трой унц байсан аж. 
Эсэргүүцлийн болон Дэмжлэгийн хэвтээ шугамын хоёр цэгийн хоорондох зай нь ойртсон, өөрөөр хэлбэл 5.04 доллар/трой унц болсон аж.

-оОо- 

2013.08.28-ны 08:56 EST цагт Алтыг авах үнэ 1428.0 америк доллар/трой унц болжээ (The World Spot Price- Asia/Europe/NY markets). 
Техник шинжилгээний 2013.08.22ы өдрийн тооцооноос нь үзвэл, сүүлийн 5 өдрийн хөвөгч /moving/ дундаж буюу нүүдлийн /moving/ дундаж үнэ 1,371.38, хоёр зуун өдрийнх нь 1,509.5,  дөрвөн зуун өдрийнх нь 1,586.1 америк доллар/трой унц байв.
-оОо-
2013 оны 6-р сарын дундаж үнэ 1342.36 ам.долл/унц болж, өмнөх сарынхаас 5.03%-иар буурч байжээ.
2013.04.15-наас 16-нд нэг трой унц нь 1395.00-аас 1380.00 болж, хоёр өдөр дараалан уруудаж байжээ. 2013.04.26-нд 1471.5 америк долларт хүрч байв.
-оОо-
Техник шинжилгээний 2012.12.28-ны өдрийн тооцооноос нь үзвэл, сүүлийн 5 өдрийн нүүдлийн дундаж үнэ 1,659.11, хоёр зуун өдрийнх нь 1,661.56,  дөрвөн зуун өдрийнх нь 1,673.95 Америк доллар/трой унц байв.
-оОо-
-Алтны 2012 оны кумулятив дундаж үнэ 1668.98 америк доллар/трой унц  болж, өмнөх оны кумулятив дунджаас 6.2%-иар өсчээ.
-оОо-
-Алтны 2012 оны 12 дугаар сарын дундаж үнэ 1688.53 америк доллар/трой унц  болж, өмнөх сарын дунджаас 1.89%-иар буурчээ.
-оОо-
-Алтны 2012 оны 11 дүгээр сард 1721.14 америк доллар болж, өмнөх сарын дунджаас 1.48% буурчээ.
-oOo-

2012 оны эхний улирлын турш алтны эрэлт ойролцоогоор 5%-иар буурч байжээ.
-оОо-
Эх сурвалж:   http://moneymorning.com/2012/11/28/2013-gold-price-forecast-expect-gold-to-deliver-another-record-setting-year/  From: customerservice@moneymorning.com 2012.12.03
-оОо-
2012.10.23. From: INO.com Blog listadmin+13D424@ino.com. Mailed-by INO.COM.
October 22, 2012 By Jeremy
If you reference the chart above, Gold Futures in December have been on a slide since the near $1800 top. The low prices from Friday and so far on Monday should catch the attention of technicians. Take notice of the intersection of the support trendline across the lows (arrow #1) and the prior ranges resistance (arrow #2). These two dominant trendlines meet at today’s low price, which has identified short term support. Equally as important is the technical indicator called a “Golden Cross” (arrow #3) where the 50 day moving average crossed over the 200 day moving average on the daily chart. Technicians typically use this as a bullish indicator in the markets.
Эх сурвалж: INO.com Blog listadmin+13D424@ino.com.  
-оОо-
Gold Chart of the WeekMonday Oct 8th 2012 by Jeremy

-oOo-

Канад, Монголын гадаад худалдааны статистик мэдээнээс:                                 2012.10.07-нд татан авсан мэдээнээс үзвэл, 2011 онд Монголоос нийлүүлсэн “Хагас боловсруулсан буюу боловсруулаагүй алт”-ны Канадын импортын жилийн дундаж үнэ нэг трой унц нь 1,512.23=(31.1 гр х 48.6248 ам.доллар/гр), нэг грамм нь 48.6248, нэг килорамм нь 48,624.8 америк доллар байв. 
Монголоос Канад руу гаргасан манай ...алтны экспортын гаалийн дундаж үнэ 2011 онд нэг килограмм нь 42,730.2 америк долларт хүрчээ. 
Монголоос Канад 2012 оны эхний 6 сард 756.2, үүнээс 6 дугаар сард 302.5 килограмм “Хагас боловсруулсан буюу боловсруулаагүй алт" импортолж авчээ. 
2012 оны 6 дугаар сарын импортынх нь үнэ 43,313.5 америк доллар/килограмм болжээ.
-оОо-
ДХБ/Олон улсын худалдааны төвийн мэдээгээр 2011 онд Монголоос Канад 5 тонн “...алт” импортолжээ (Зураг-5).
Монголын “Гадаад худалдааны барааны статистик мэдээлэл”-д 2011 оны эцсийн гүйцэтгэлээр “Хагас боловсруулсан буюу боловсруулаагүй алт” нийт 2580.5 килограммыг буюу 2.58 тонныг Канад, БНСУ, Швейцар  улсад экспортлосон, үүний дотор “Монголоос Канад руу 2.11 тонныг гаргасан аж. Энэ нь ОУХТ-ийн мэдээнээс ихээхэн зөрүүтэй, тухайлбал (2.1068-5.0)=-2.89 тонноор бага байна.     
-оОо-
График, техник шинжилгээний мэдээнээс үзье (Эх сурвалж: From INO.com Evening, May 30, 2012 at 6:16 AM, To chuluunbat47@gmail.com). Үүнд:

Нэг трой унц (31.1 грамм) алтны үнийн: 
-Дээрээс Анх буурсан (first resistance-эсэргүүцэл?) үнэ (дээд цэг) нь 20 өдрийн нүүдлийн дунджаар 1591.30 америк доллараас эхэлжээ. Удаах ууруудалт (second resistance-доошоо/даралт?) нь энэ сарын дээд цэг 1672.30-аас эхлэн ажиглагджээ" гэжээ. 
нхны өсөлт (first support-дэмжлэг?)-ийн  доод цэг (үнэ) 1526.00 хүрсэн аж. Удаах өгсөлт (second support-дээшээ/өсөлт?)-ийн доод цэг 1487.50 нь 2008-2011 оны хоорондох харьцуулалтын 87%-ийн төвшин"-ий шугамтай огтолцсон аж. Хэмжих нэгж нь Америк доллар/трой унц болно. 
-оОо-

2012 оны эхнээс 4 дүгээр сарын 5-ны өдрийн хугацаанд алтны "үдээс хойшх үнийн куммулятив дундаж" (London PM Fix) нь 1688.27 америк доллар/трой унц байв.

-оОо-
2012.5.25 1:57AM EST. By
Алтны спот үнийн чиг хандлагыг харгалзсан мөнгөний менежмент хэрэгтэй аж. Алтны үнэ нь Сарын урт хугацаанд Bearish (Уруудсан / Баавгайн) чиглэлд, Долоо хоногийн дунд хугацаанд Уруудсан, Өдрийн богино хугацаанд Уруудсан чигтэй байжээ. Энэхүү "Худалдааны гурвалжин"-ы томъёолол нь:
GOLD (SPOT)

Monthly Long-Term Trend = Bearish
Weekly Intermediate Term Trend = Bearish
Daily Short-Term Trend = Bearish
Эх сурвалж: From INO.com Blog listadmin+13D424@ino.com  2012.5.25 
To chuluunbat47@gmail.com 


-оОо-
Mar 7, 2012.12:03pm EST. TRADE TRIANGLES: Monthly=Bearish|Weekly=Bearish|Daily=Bearish
Фибоначчийн харьцуулалтын (байгуулалтын) 50%-ийн төвшин (50% Fibonacci retracement)-д оршиж буй цэг $1,650 рүү буцаж очихыг хэн  мэдлээ.
-oOo-
2012.1.04. Нэг трой унц (31.1 грамм) алтны үнийн уналтын анхны цэг (төвшин) 20 өдрийн нүүдлийн дунджаар 1632.60, удаах нь 1643.70, Үнийн өсөлтийн анхны цэг нь өнгөрсөн Пүрэв гаригт 1523.90, удаах өсөлтийн цэг нь 6-р сарын доод төвшинтэй давхцаж 1543.30 болов. Хэмжих нэгж нь [Америк доллар/трой унц]. (Эх сурвалж: From INO.com Evening, Jan 4, 2012 at 7:27 AM, To chuluunbat47@gmail.com).
-oOo-
 2012.01.01-ний 18:03 EST цагт Алтыг авах үнэ 1560.20 Америк доллар/трой унц болжээ (The World Spot Price- Asia/Europe/NY markets). Техник шинжилгээний 2011.12.30-ны тооцооноос үзвэл, сүүлийн 5 өдрийн нүүдлийн дундаж үнэ 1,581.66, хоёр зуун өдрийнх нь 1,628.47,  дөрвөн зуун өдрийнх нь 1,415.29 Америк доллар/трой унц байв.
http://www.tradingeconomics.com/commodity/gold
2011.12.24. Нэг трой унц (31.1 грамм) алтны үнийн уналтын анхны цэг (төвшин) 10 өдрийн нүүдлийн дунджаар 1614.00, удаах нь 20 өдрийн нүүдлийн дунджаар 1672.20, Үнийн өсөлтийн анхны цэг нь өнгөрсөн Мягмар гаригт 1562.50, удаах өсөлтийн цэг нь 9-р сарын доод төвшинд 1543.30 байв. Хэмжих нэгж нь [Америк доллар/трой унц]. (Эх сурвалж: From INO.com Evening, Dec 24, 2011 at 7:27 AM, To chuluunbat47@gmail.com).

Лондонгийн үнэт металлын зах зээлийн ассоциаци (LBMA)-йн мэдээнээс үзвэл, 2011.12.30-ны үдээс өмнө алтны /биржийн гаднах жишиг/ үнэ (London PM Fix) нь 1574.50 Америк доллар/трой унц болжээ.
2011.11.17. Нэг трой унц (31.1 грамм) алтны үнийн уналтын анхны цэг (төвшин) буюу 2011 оны 9 дүгээр сарын 75%-ийн байгуулалтын төвшинтэй огтолцсон цэг нь 1826.50, удаах нь буюу 87%-ийн мөрдөлтийн төвшинтэй огтолцсон цэг нь 1875.10, Үнийн өсөлтийн анхны цэг нь хорин өдрийн нүүдлийн дунджаар 1738.50, удаах өсөлтийн цэг нь 1681.20 Америк доллартай тус тус тэнцэж байжээ. (Эх сурвалж: From INO.com Evening, Nov 17, 2011 at 6:26 AM, To chuluunbat47@gmail.com).
 Нэг трой унц (31.1 грамм) алтны сарын дундаж үнийн өсөлт 2011 оны 1-ээс 8 дугаар сарын хооронд 3.25% байв.

2011.9.06-ны 04:50 EST цагт Алтыг авах үнэ 1900.10 америк доллар/трой унц болсон (The World Spot Price- Asia/Europe/NY markets).

 2011.8.22-ны 17.15 EST цагт Алтыг авах үнэ 1898.10 америк доллар/трой унц байв (New York Spot Price).

1 comment:

G84 said...

тантай уулзаж танилцах гэсэн юм холбоо тогтооно уу

lensky_geologis@yahoo.com