Tuesday, March 27, 2012

Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга

Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга. Монгол улсын анхдугаар Аудитын нэгтгэсэн тайлан 2007 он. Уул уурхайн компаниуд, Засгийн газар, Татварын ерөнхий газрын мэдээ. Тоо мэдээний зөрүү   http://resource3.sodonvision.com/eiti/file/2012/8/hk2gkn2w723qoz4ir76bih06/2006.pdf

No comments: