Sunday, February 21, 2016

Үхрийн хөлдөөсөн мах: ОХУ-ын импортын зах дээр

БТКУС 0202. ҮХРИЙН ХӨЛДӨӨСӨН МАХ - HC 0202. Meat of bovine animals, frozen
Бэлтгэн нийлүүлэгч-экспортлогч - Монгол улс 
Хүлээн авагч-импортлогч - ОХУ
Олон улсын худалдааны төв(ITC)-ийн нэгдсэн өгөгдлийн сангаас түүвэрлэн  гаргасан дараах мэдээ-графикийг сонирхоно уу:

 

No comments: