Wednesday, April 6, 2016

ТӨХК-йн ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛ

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ХУВЬЦААТ КОМПАНИУДЫН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛ
http://www.legalinfo.mn/annex/?lawid=11730

Засгийн газрын 2016 оны 68 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт: ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ХУВЬЦААТ КОМПАНИУДЫН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛ. Засгийн газрын 2016 оны 68 дугаар  тогтоолын 2 дугаар хавсралт: ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, МОНГОЛ УЛСЫН ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ БОЛОН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙГАА ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨРИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛ. Засгийн газрын 2016 оны 68 дугаар  тогтоолын 5 дугаар хавсралт: ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ПАРКИЙН ТӨРИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛ

Засгийн газрын 2016 оны 68 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралт. ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН ЖАГСААЛТ
 
Байгууллагын нэр
Зохион байгуулал-тын хэлбэр
Төрийн өмчийн хувь
1
Авто тээврийн үндэсний төв
ТӨҮГ
100
2
Барилгын хөгжлийн төв
ТӨҮГ
100
3
Эрчим хүчний хөгжлийн төв
ТӨҮГ
100
4
Зам тээврийн хөгжлийн төв
ТӨҮГ
100
5
Төрийн орон сууцны корпораци
ТӨҮГ
100
6
Биокомбинат
ТӨҮГ
100
7
Геологийн төв лаборатори
ТӨҮГ
100
8
Геологийн судалгааны төв
ТӨҮГ
100
9
Батлан хамгаалах аж үйлдвэрийн нэгдэл
ТӨҮГ
100
10
Мал эмнэлгийн эмийн сорилт, баталгаажуулалтын улсын лаборатори
ТӨҮГ
100
11
Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололт нэвтрүүлэх төв
ТӨҮГ
100
12
Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар
ТӨҮГ
100
13
Монгол мах корпораци
ТӨҮГ
100
14
Буянт-Ухаа спортын цогцолбор
ТӨҮГ
100
15
Техник спортын төв
ТӨҮГ
100
16
Булган хангалын спортын бэлтгэлийн төв
ТӨҮГ
100
17
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв
ТӨҮГ
100
18
Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
ТӨҮГ
100
19
Монгол кино нэгтгэл
ТӨҮГ
100
20
Шингэн түлшний шилжүүлэн ачих байгууламж
ТӨҮГ
100
21
Төрийн үйлчилгээ
ТӨҮГ
100
22
Цагаан шонхор
ТӨҮГ
100
23
Монгол тамга
ТӨҮГ
100
24
Монгол ус
ТӨҮГ
100

No comments: